Haberler

Haberler->Önemli Haberler   
Öğretmen Seminerleri Ne Zaman Başlıyor

Okulların kapanmasına günler kalmışken yine seminerçalışmalarının tartışılmaya başlandığını görüyoruz. İlkokullar için birleştirilmiş sınıflar, okulöncesi öğretmenlerinin yönetmelikten kaynaklı özeldurumları, teknoloji tasarım ve zihinsel engelliler alanına geçen öğretmenler,ortaokul öğretmenlerinin durumu gibi pek çok başlıkta soruya yanıt verme gereği doğmuştur.

Öncelikle; gerçekleştirilecek olan ve seminer çalışması olarak bilinenetkinliklerin, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 28/05/2013 Tarihli Yazısı gereği Uzaktan Eğitim yoluyla yapılacağı açıklanmıştır. Buna göre çalışmalar "Mesleki Gelişim Eğitimi" ve "MeslekiÇalışmalar" olmak üzere iki aşamada gerçekleşecektir. Eğitim, ilk aşaması 17-21 Haziran 2013 tarihlerinde, ikinci aşaması ise 24-28 Haziran 2013tarihlerinde olmak üzere beşer günlük iki periyot halinde tamamlanacaktır. (Çalışmaların nasıl yürütüleceği konusunda il ve ilçe milli eğitimmüdürlüklerinde 5 Haziran Çarşamba günü saat 10:00'da Hizmet İçiEğitimden sorumlu Şube Başkanları e-konferans yöntemiyle bir toplantı yapmıştır. )

Seminer çalışmaları ile ilgi olarak yürürlükteki mevzuat ve genelge ışığında aşağıdaki noktalar önemlidir:

Okul öncesi yönetmeliğinin 24 Maddesindeki "Köy ve beldelerde görevliokul öncesi eğitimi öğretmenleri, derslerin kesiminden 1 Temmuza kadar yapılacak meslekle ilgili çalışmaları, okul yönetimi ve millî eğitimmüdürlüğünün bilgisi dâhilinde yaz tatilini geçirecekleri yerdeki bir okulöncesi eğitim kurumunda yapabilirler".

Sınıf öğretmenleri arasında yalnızca birleştirilmiş sınıf öğretmenleri sene sonu seminer çalışmalarını memleketlerinde yapabilirler, çalışmayakatıldıkları kurumdan temin edecekleri katılım belgesini Eylül ayının ilk iş günü kadrolarının bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne teslim etmeleri gerekir.

Meslekle ilgili çalışmaları tatil adreslerinde tamamlayan öğretmenler, buçalışmalara katıldıklarını gösterir okul müdürlüğünden alacakları yazıyı, eylül ayının ilk iş gününde bağlı bulundukları millî eğitim müdürlüğüne teslim ederler. "Bu yazının bir örneği de okul müdürlüğünce saklanır." ibaresi dikkate alındığında bu çalışmaların kadronun bulunduğu okuldayapılmasına gerek olmadığı anlaşılmaktadır.

Birleştirilmiş sınıf öğretmenleri ile köylerdeki okul öncesi öğretmenlerine memleketlerinde katılacakları seminer için yolluk-yevmiye ödenmez.

Okullarımız ilkokul, ortaokul ve lise diye ayrılmasına rağmen ilgiliyönetmelik hala"ilköğretim kurumları" şeklindedir. Bu kapsamda bir değişikliğe gidilmediği için ortaokul öğretmenleri de seminerprogramlarından sorumludur.

Teknoloji tasarım kursları uygulama esasları 6. Maddesi ve yine Zihinsel engelliler eğitim kurslarının uygulama esaslarının 9. Maddesinde katılımcıların yolluk ve yevmiye talebinde bulunmamaları karşılığında başka illerde bu eğitime katılabilmeleri sağlanacağından bahsedilmiştir. Bu planıhazırlayanların unuttuğu mahkeme kararları mevcuttur. Personel kendi rızası ile yolluk ve yevmiye istemese dahi 6245 sayılı kanuna göre buödemelerin yapılması gerekmektedir. Yani semineri memleketlerinde almak için yoluk-yevmiye talep etmiyorum şeklinde bir dilekçe imzalansa dahi, seminer akabinde başka bir dilekçe ile bu ödemeler talep edilebilir.

Yine uygulama esasları yazısında 11. maddede belirtilen ilgi a yani 04/01/1995 tarihli hizmet içi eğitim yönetmeliği 36. maddesinde "başarılıolanlar sınavla tespit edebilir, başarılı olanlara başarı belgesi başarısız olanlara ise katılım belgesi verilir" denmektedir. Yine aynı yönetmeliğin 34. Maddesinin h fıkrasında "eğitim sonunda sınavlarda herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır ve haklarında 657 sayılı kanun hükümleri uygulanır" denilmektedir.

Teknoloji tasarım ve zihinsel engelliler branşına geçen öğretmenlerden ilgilikursa katılmak istemeyenlerin yapmaları gereken ilk gün kursa katılarak diğer günlerde kursa devamsızlık etmeleri ve ilgili hizmet içi yönetmeliğinin 18 ve 19. Maddelerine göre kurs ile ilişiklerinin kesilmesini sağlamaktır. Yani 19.madde gereğince haftada 1 gün devamsızlık haklarının yerine 2 gündevamsızlık yapmaları ve başarısız sayılmaları gerekmektedir. Bu durumda sertifika alamayacaklardır. Bu kursa katılıp sertifika almak istemeyen bir öğretmen; pazartesi günü kursa katılıp, salı katılmıyor, çarşamba tekrar kursa katılıp perşembe katılmıyorsa devamsızlığını doldurmuş olur. Devamsızlık doldurulduğunda kurs ile ilişkisi kesilir. Gitmediği günlerde hastaneye veya aile hekimine gidilmesi gerekir. Mazeretli devamsızlık yaptığı için ceza almaz, devamsızlık hakkı dolduğu için kurs yönetimince ilişiği kesilmek zorundadır, devam eden günlerde kursa katılması gerekmez.

Konuyla ilgili takvim, kapsam ve esaslara aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://oyegm.meb.gov.tr/www/teknoloji-tasarim-kursu/icerik/133

http://oyegm.meb.gov.tr/www/zihinsel-engellilerin-egitimi-kursu/icerik/129

http://ankara.meb.gov.tr/detay.asp?detay=2960&blm=B10

Anadolu Eğitim Sendikası olarak 2 yıldır uzaktan verilen bu eğitimin tüm öğretmenler için memleketlerde verilmesinin doğru olacağı görüşünü bakanlığa iletmiş bulunmaktayız. İnternet bağlantısı ile "bir ekran" aracılığı ile eğitilecek olan öğretmenin Kars'ta olmasıyla Edirne'de olması arasında bir fark yoktur. Geçen yıl seminer döneminde bakanlığa yaptığımız talebiyenilerken, yürürlükteki mevzuat gereği birleştirilmiş sınıfların öğretmenleri ile köye/belde okul öncesi öğretmenlerinin memleketlerinde seminer alma haklarını engelleyebilecek idareciler hakkında işlem başlatacağımızı ilanen duyuruyoruz.

Adem ÇELİK

Anadolu Eğitim Sendikası Hukuk ve Toplu Sözleşmelerden Sorumlu

Genel Başkan Yardımcısı    


Bu Haber: 5026 Defa Okundu YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ(0)
YORUM YAZMAK İÇİN TIKLAYINIZ


MKPNews ©2004-2007 mkportal.it
 

MKPortal ©2003-2007 mkportal.it