Alaturka Darbeciler Derneği” ve “Zorba Virüsü” | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Alaturka Darbeciler Derneği” ve “Zorba Virüsü”

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
“Alaturka Darbeciler Derneği” ve “Zorba Virüsü”Doç. Dr. Furkan Aydıner / Florida Üniversitesi

Anadolu hasretini bağrında taşıyan birçok insan gibi, uzun süredir kendime sorup duruyorum: Türkiye neden darbe tartışmalarından kurtulamıyor? Acaba “Alaturka Darbeciler Derneği”nin öncülüğünde vatan ve millet edebiyatı yapan askerî ve sivil darbeciler, “fakr-u zaruret içinde harap ve bitap düşmüş” olan millete en büyük darbeyi vuracaklarını bilmiyorlar mı? Yoksa “gaflet içinde bulunup” yaptıklarının nereye varacağını anlamıyorlar mı? Yoksa “dalalet ve hatta hıyanet içinde” bulundukları için ülkeyi bilerek mi bir kaosa sürüklemek istiyorlar? Yoksa ülkeyi işgal eden görünmez düşmanları gördükleri için “birinci vazifeleri”nin darbe yapmak olduğunu mu sanıyorlar? Yoksa “şahsî menfaatlerini, müstevlilerin (işgalcilerin) siyasî emelleriyle” birleştirerek dış destekli mi hareket ediyorlar?

Bu soruları düşünürken anladım ki Türkiye’de olup bitenleri iç veya dış kaynaklı komplolara bağlamak kolaycılıktır. Olaya yüzeysel bakmaktır. Tarihsel ve sosyolojik gerçekleri göz ardı etmektir. Bütün darbelerin asıl sebebi, darbecileri dahi bir derece mazur ve mağdur konumuna koyan virütik bir hastalıktır. Buna “zorba virüsü” diyorum. Bulaştığında insanı zorbacı yapan bir virüs.Her on senede aktif hale gelen “zorba virüsü”

Türkiye’nin gelişmesine mâni olan ve bünyesini tahrip eden her on yılda bir aktif hale gelen söz konusu “zorba virüsü”dür. Toplumun bütün katmanlarına bulaşmış bu virüsün yeniden güç kazanmasıdır. Zorba virüsünün taşıyıcıları olan askerî ve sivil darbecilerin, uygun şartlar oluştuğunda (veya oluşturulduğunda), kontrolü ele geçirip ülkenin gelişmesine darbe vurmasıdır. Her on senede bir nükseden bu bulaşıcı hastalıktan kurtulmak için hastalığın sebebi olan “zorba virüsü”nü iyi tanımak ve ona karşı direnç sağlayacak ilaçlar geliştirmek gerekir. Diğer bütün virüsler gibi, “zorba virüsü”nü de öldürmek mümkün değil. Ancak bu virüse karşı aşı yaptırarak bağışıklık kazanmak mümkündür. Bu yazımda öncelikle “zorba virüsü”nün özelliklerini ve hangi koşullarda çoğalıp bünyeye hâkim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Daha sonra da bu virüse karşı bünyenin direncini artıracak ilaçlar ve yeni nesillere bağışıklık kazandıracak “darbe aşısı”ndan bahsedeceğim.“Zorba Virüsü” Hepimize Bulaşmış

“Zorba virüsü” sadece sivil ve askerî darbecilere değil, toplumun hemen bütün katmanlarına bulaşmıştır. Zorba virüsünün tesiri altına giren babalar, öğretmenler, amirler, patronlar, gazeteciler ve cuntacılar, zorda kaldıklarında, zırva tevillerle, zor kullanıp maksatlarına ulaşmaya çalışıyorlar. Bu virüse yakalanan baba, eşine ve çocuklarına karşı zor kullanıp her şeyi kontrol altına almaya çalışıyor. Öğretmen, öğrencileri baskı ve dayakla eğitmeyi marifet biliyor. Bürokrat, emri altındakileri ezerek etki ve yetkisini göstereceğini düşünüyor. Patron, çalışanlarıyla arasına mesafe koyup onları işten atmakla korkutarak iş yaptıracağını sanıyor. Gazeteci, kıyamet senaryolarını manşete çekerek korku salıp halkı hizaya getireceğini umuyor. Darbeciler de silahın namlusunu göstererek ülkeyi rotasına oturtacağını düşünüyor.“Meşrutiyet'ten Günümüze DARBELİ DEMOKRASİ” kitabından…


 
Üst Alt