Davranışın NöraAnatomik nedenleri | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Davranışın NöraAnatomik nedenleri

  • Konbuyu başlatan akkuru
  • Başlangıç tarihi
A

akkuru

Ziyaretçi
    Bir psikiyatristin ve eğitimcinin bireysel psikoloji kadar beyin yapıları hakkında da bilgi sahibi olması gereklidir.  Bir beyin lezyonu geçiren olgu değerlendirilirken kişiliği, entellektüel ve travma öncesi bilişsel nitelikler hesaba katılmalı ve

değerlendirmeler buna göre yapılmalıdır.Merkezi sinir sisteminde belli alanların belli işlevleri olduğu bilinmektedir. 

Ancak belirli işlev belirli bölgeler tarafından yapılmakla birlikte başka alanlar da bu arada işe karışabilirler.

Serebral korteksFrontal lob:  İnsanda frontal loblar toplam korteksin yaklaşık 1/3 kadarını kapsar. Frontal loblar merkezi yarığın önünde yer alır. Filogenetik olarak en yeni alanlardır.Frontal lob işlevsel açıdan primer motor (Brodman'ın 4. alanı), premotor korteks (6. alan)  ve prefrontal korteks (8-12. alanlar) olmak üzere üç bölüme ayrılabilir. 

Üç horizontal girusu vardır. Bunlar superior, orta ve alt frontal giruslardır. Prefrontal korteksin psikiyatrik açıdan özel önemi vardır. Bu alan talamusun dorsomedial çekirdeğinden input alan frontal lobun tek bölgesidir. Bu bölge anatomik, fizyolojik ve klinik özellikleri açısından üç bölüme ayrılmaktadır. Bunlar orbital, medial ve dorsolateral alanlardır.Orbitomedial ve dorsolateral prefrontal alanlardan kaynaklanan yollar doğrudan beyin sapı ve hipotalamusa gider.

Orbitofrontal alan limbik sistem, retiküler formasyon ve entorinal alanlarla yakın ilişki içindedir. Bu alanlar uyanıklık ve biyolojik dürtülerin düzenlenmesinde önem taşımaktadır.

Filogenetik olarak daha yeni olan frontal lobun dorsolateral bölgesi temporal, parietal lob ve diğer frontal alanlardan gelen bilgilerin birleşme alanıdır.

Frontal lob istemli hareketlerin organizasyonu ve başlamasından sorumludur. Bu işlevler içine konjuge göz hareketleri de girmektedir.  Konuşmanın motor kontrolu dominant frontal lob işlevidir. Problem çözme, yargılama, plan yapma ve bir amaca yönelme frontal loblarla ilgili işlevlerdir.Frontal lobdaki kolinerjik işlevin yeni yaşantılarla eski anıların birleştirilerek bir bütün oluşturmasında önemli olduğu bilinmektedir.
 
Üst Alt