Dördüncü deva | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Dördüncü deva

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
Hastalar Risalesi - DÖRDÜNCÜ DEVÂ-

Ey şekvâcı (şikayetçi) hasta! Senin hakkın şekvâ değil, şükürdür, sabırdır. Çünkü senin vücudun ve âzâ ve cihazatın, senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın, başka tezgâhlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların mâliki, mülkünde istediği gibi tasarruf eder.

Yirmi Altıncı Sözde denildiği gibi, meselâ gayet zengin, gayet mâhir bir san'atkâr, güzel san'atını, kıymettar servetini göstermek için, miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla, bir ücrete mukabil, bir saatçik zamanda, murassâ (kıymetli taşlarla süslenmiş) ve gayet san'atlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi (elbise) o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika envâ-ı san'atını (sanatının çeşitleri) göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam, o zâta dese: "Bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun" demeye hak kazanabilir mi? "Merhametsizlik, insafsızlık ettin" diyebilir mi?

İşte, aynen bu misal gibi, Sâni-i Zülcelâl (Celal ve yücelik sahibi sanatkar Allah) sana, ey hasta, göz, kulak, akıl, kalb gibi nuranî duygularla murassâ olarak giydirdiği cisim gömleğini, Esmâ-i Hüsnâsının (güzel isimlerinin) nakışlarını göstermek için, çok hâlât (haller) içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezzâk (rızık veren) ismini tanıdığın gibi, Şâfî (şifa veren) ismini de hastalığında bil. Elemler, musibetler bir kısım esmâsının ahkâmını (isimlerinin hükümlerini) gösterdikleri için, onlarda hikmetten lem'alar (parıltılar) ve rahmetten şuâlar (ışıklar) ve o şuâât içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa, tevahhuş (korku) ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli, güzel mânâları bulursun.

Allahım!
Kalblerin derman ve devâsı,
bedenlerin âfiyet ve şifası,
gözlerin nur ve ziyası olan
Efendimiz Muhammed'e , âilesine ve ashabına salât ve selâm et. (not: bu salavatın her gün akşam ile yatsı arasında 7 defa okunması şifaya vesile olabilir Allah'ın izniyle)

Alıntı
 

Benzer konular

C

cendere

Ziyaretçi
Hadis-i şerif

Mü'min kişiye bir ağrı,
bir yorgunluk, bir hastalık,
bir üzüntü hatta ufak tasa
isabet edecek olsa,
Allah onun sebebiyle
mü'minin günahından
bir kısmını mağrifet buyurur.
 
C

cendere

Ziyaretçi
kıssadan hisse :

İmam-ı Rabbanî
Hazretlerin’ne demişler:
“Bize bir kerâmet göster”
O da kalkmış, yürümüş.
Demişler: “Hani kerâmet?”
“İşte kerâmet ya, yürüyorum.
Bundan daha büyük bir
kerâmet olur mu?”
 
C

cendere

Ziyaretçi
aşağıdki linke bir göz atmayı da ihmal etmeyelim :)

http://www.egitimciyim.net/forum/index.php?topic=5616.0
 
Üst Alt