Feyz 'in yolu sevgidir | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Feyz 'in yolu sevgidir

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
FEYZ'İN YOLU, SEVGİDİR"Abdülhakîm Arvâsî", büyük islâm âlimi.

İlmi ile, islâma hizmet etti dâimî.O, bir gün buyurdu ki: (Bilcümle feyizlerin,

Tek kaynağı, mübârek "Kalbidir o Server"in.Yâni Onun kalbinden fışkıran bütün "Nûr"lar,

Evliyânın kalbinden, cihâna yayılırlar."Güneş"in karşısına, bir “Ayna” koymuş olsak.

Bunun da karşısına, başka bir ayna koysak.Bunun karşısına da, yine bir üçüncüyü,

Bunun da karşısına koysak bir dördüncüyü,Böylece, otuzuncu aynaya bakınca biz,

“Güneş”i, bu aynada aynen görebiliriz.Sebebine gelince, aradaki aynalar,

Güneşi, birbirine gösterip yansıtırlar.Bunun gibi, Eshâbın hepsinin nûrlu kalbi,

Cilâlanıp, olmuştu parlak bir "Ayna" gibi.Çünkü Resûlullahı gördü o bahtiyârlar.

Onun nûru yüzünü görüp âşık oldular.Onun güzel ahlâkı ve tatlı sözlerini,

Gördüler, yaşadılar çok mûcizelerini.Her işte, Onun gibi olmaya çalıştılar.

Gönlüne girmek, için âdetâ yarıştılar.Ve hattâ o Server’in bir işâreti ile,

Canlarını verdiler harplerde seve seve.Onu iyi anlayıp, pek ziyâde severek,

Eşsiz sohbetlerine, her gün devâm ederek,O mübârek kalbinden, bol bol "Feyiz" aldılar.

O nûrları, gençlerin kalplerine yaydılar."Nûr"lar, bu kalplerden de, bu zâtlara bağlanan,

Gençlerin kalplerine akıp geldi durmadan.Aynı nûrlar, böylece, binüçyüz sene kadar,

"Evliyânın kalbi"nden dolaşıp böyle akar.Her asırda bulunan bu "büyük velîler"i,

Seven kimselerin de, temizlendi kalpleri.Zîrâ Resûlullahtan gelen nûr ve feyizler,

Girdikleri kalpleri temizleyiverirler.“Muhabbet” kanalıyla kalplere feyiz gelir.

Muhabbeti çok olan, daha çok nasiplenir.Bu nûrları alarak gönülleri nûrlaşan,

Kalp gözleri açılıp, bu devlete kavuşan,Bahtiyâr bir kimseye, “Velî” denilmektedir.

Velî, Hak teâlâya gönül vermiş demektir.Evliyâ-yı kirâmın büyüklerinden olan,

Hâlis Allah adamı "Mazhar-ı Cân-ı Cânân",Şöyle buyuruyor ki: (Bilcümle kazancıma,

Çok sevgim sebebiyle vâsıl oldum hocama.Bütün seâdetlerin başı ve anahtarı,

Sevmektir Rabbimizin sevdiği bu zâtları.)Alî Râmîtenî de, evliyâlar bâbında,

Şöyle buyurmaktadır o da bir kitâbında:(Evliyânın kalpleri, Hakk’ın nazargâhıdır.

O kalbe kim girerse, o nazardan pay alır.) 

Alıntı
 
Üst Alt