Generaller bile fişlenmekten kurtulamamış! | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Generaller bile fişlenmekten kurtulamamış!

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
yaw Allahaskina asagidaki fisleme notlarindaki ozel hayatla- kadinlarla ilgili notlara bir bakar misiniz?

Generaller bile fişlenmekten kurtulamamış!RADIKAL


Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan 2004’te emekli olan Fikret Emek’in evinde yapılan aramalarda ele geçen ve iddanameye ‘Delil 3’ olarak işlenen bir CD’de, çok sayıda gizli askeri belgenin yanı sıra ordu mensuplarına yönelik fişleme çalışmaları bulundu.
Ergenekon sanığı Fikret Emek’te bulunan fişleme çalışmalarının bir bölümü askerleri kapsıyor. Personelle ilgili siyasi suçlamaların yanı sıra ‘Alkolik’, ‘Şerefsiz’, ‘Porno satıyor’ gibi ibareler var
Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan 2004’te emekli olan Fikret Emek’in evinde yapılan aramalarda ele geçen ve iddanameye ‘Delil 3’ olarak işlenen bir CD’de, çok sayıda gizli askeri belgenin yanı sıra ordu mensuplarına yönelik fişleme çalışmaları bulundu. Emek, İstanbul’un semt semt, isim isim fişlenmesiyle ilgili çıkan belgeyi polise verdiği ifadede, “Rutin görevlerimizdendi” diye izah etmişti. Bazıları general rütbesinde olan fişlenen bu ordu mensupları için, “Sol ideolojik yaklaşım içinde”, “Alevilerle işbirliği yapıyor”, “İdeolojik alevi”, “Terörist başının akrabası olduğu iddiaları mevcut”, “Kayınpederi Ecevit’in korumasıymış” gibi değerlendirmeler var. Fişlenenler arasında terfi aşamasında olanlar, belgeye kalın harflerle yazılmış. Ordu mensuplarına ilişkin düzenlenen fişlemeler siyasi nitelikli suçlamalarla da sınırlı değil. Bazı ordu mensuplarının isim ve rütbeleri de yazılarak düzenlenen çizelgenin ‘düşünceler’ bölümünde, “Alkolik”, “Ahlaksız”, “Personele porno satıyor”, “Karısı lojmanda sivil bir şahıs ile basılmış”, “Her gece bar, pavyona gidiyor”, “K.Irak’tan tabanca alıp satıyor” gibi notlar var.
Çizelgelerde adlarının karşılığında hiçbir şey yazmayan ordu mensupları da bulunuyor. Bu kişiler de ‘renkler’ bölümüyle sınıflandırılmış. Ordu mensuplarına verilen farklı renklerin sakıncalılık durumunu tanımladığı sanılıyor. Aynı CD içinde beş sayfalık “İst. Timi Haftalık istihbarat Raporu” başlıklı bir diğer belgede ise, biri tankçı diğeri piyade iki üstçavuş ile ilgili notlar var. Raporda, “Söz konusu iki personelin dini yönden aşırı derecede ibadet yaptıkları duyumunun alındığı” belirtildikten sonra evlerinde yapılan kontrolde Said Nursi’ye ait kitapların bulunduğu anlatılıyor. Bir sayfalık başka bir rapor ise, çizelgede adı geçen ordu mensuplarıyla ilgili daha detaplı bilgiler veriliyor.
Ergenekon iddianamesinin ek belgelerinin 316 nolu klasöründen çıkan 27 sayfalık bir döküman Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesindeki fişleme çalışmalarının siyasetçiler, bürokratlar ya da sivil kişi ve kuruluşlarla sınırlı olmadığını, ordu mensuplarını da kapsadığını ortaya çıkardı. Genelkurmay Başkanlığı’nın gerçekliğini kabul ettiği bu belgedeki notların adı geçen askerlerin hayatını nasıl etkilediği bilinmiyor. İsimlerini gizlediğimiz, sayıları yüzü aşan ordu mensubu hakkındaki notlardan bazıları şöyle:
Solcular, Aleviler
Tümg. ... : Sol ideolojik yaklaşım içinde, Alevilerle işbirliği içinde.
Tümg. ... : İdeolojik sol.
Tümg. ... : İdeolojik sol.
Kur.Plt.Alb. ... : İdeolojik Alevi. Örgütleyici ve idare eden posizyonda, Merzifonlu.
Kur. Alb. ... : İdeolojik sol olup Alevilerle yakın işbirliği içinde.
Plt. Kur. Alb. ... : İdeolojik sol ve Alevilerle yakın işbirliği içinde kendime yakın olanları her durum ve şartta özel olarak kayırmaktadır. Siyasi emellerini gerçekleştirmek istemektedir.
Tümg. ... : Alevi dedesi olup bütün emeli Alevileri hava kuvvetlerine hakim kılmak. Hava Harb Okulu’nu hedeflemektedir.
Tuğg. ... : İdeolojik Alevi tutumu içinde yandaşlarını gözeten pozisyonda.
Plt.Kur.Alb. ... : İdeolojik Alevi. Terörist başının akrabası olduğu iddiaları mevcut. Oğlunun ismi Baran, kızının ismi Berfin. Sık sık “Türklerden nefret ediyorum” ibaresini kullanır.
Müh.Alb. ... : Alevi olup, kendine ve amirlerine menfaat sağlayan biri.
Kur.Alb. ... : İdeolojik Alevi tutumu içinde yandaşlarını gözeten ve koruyucu.
Hav. Tuğg. ... : Kadrolaşma, mezhepçilik, kamplaşma.
İstih.Bnb. ... : Özel Kuvvetleri karıştırmak, sağlamları dağıtmak için gelmiş.
P.Bnb. ... : Din düşmanı, ateist.
P.Bçvş. ... : Astsb. Okulu’nda komünist liderdi.
İs. Yzb. ... : Alkolik, ahlaksız, Alb. N.E’nin sırdaşı.
Mu.Kd.Bçvş. ... : Personele porno kaset satıyor.
J.Bçvş. ... : Aile huzursuz. Hanımını sürekli dövüyor. Geceleri geç saatlerde eve geliyor, bar ve pavyonlarda.
Top. Kd. Yzb. ... : Dönmelerle dolaştığı için i.ne olarak adı çıkmış. Kayınpederi Ecevit’in korumasıymış. İçe kapalı problemli bir aile kimseyle görüşmüyorlar.
Pd.Kd.Bçvş. ... : Karısı Kayseri’de lojmanda sivil bir şahıs ile basılmış, kötü bir aile. Eşini kabullenmiş, ahlaksız bir şahıs.
J.Kd.Üçvş. ... : Her gece bar, pavyona gidiyor. Fahişe kadınlarla düşüp kalkıyor.
P.Kd. Bçvş. ... : Eşi kanser. DSP Milletvekileri ile görüşüyor.
Top.Kd.Üçvş. ... : K.Irak’tan tabanca alıp satıyor, mermi satıyor. Farsça genel dil sınav sorularını alıp satmış.
Tnk. Bnb. ... : Güvendiği personele para karşılığı Viagra temin etti.
Bunlar da yaramaz!
Topçu Yzb. ... : Her işe burnunu sokar. Her işi karıştırır. Çok yaramaz bir kişi, hiç kimse sevmez. Karısı Amerika’da ihtisas yapıyor.
Top. Kd. Ütğm. ... : Operasyondan kaçar çeşitli bahaneler uydurur. Kaytarır, korkak bir kişiliğe sahip, beş para etmez.
Top.Kd.Yzb. ... : Daima bir üstünün kuyusunu kazmaya çalışır, kesinlikle güvenilmez, birinci eşi A...’da Dz. Teğmen’le yakalandı.
P.Bn. B.D: Çok kötü bir kişiliğe ve karaktere sahip, yaramaz.

radikal


 
Üst Alt