Her Gün Bir Hadis-i Şerif | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Her Gün Bir Hadis-i Şerif

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu (düşmanına) teslim etmez. Kim, (mümin) kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, bu sebeple Allah da onu kıyamet günü sıkıntılarının birinden kurtarır. Kim bir müslümanı(n kusurunu) örterse, Allah da Kıyamet günü onu(n kusurunu) örter.

Buhârî, Mezâlim, 3; Müslim, Birr, 58


 

Benzer konular

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
hocam güzel bir başlık açmışssınız
 
F

feyza05

Ziyaretçi
teşekkür ederim Mehmet Bey...
 
F

feyza05

Ziyaretçi
belki dedim hergün bir hadis öğrenebiliriz böylelikle:=))
 
F

feyza05

Ziyaretçi
Ebû Abdurrahman Abdullah İbni Ömer İbni'l-Hattâb radıyallahu anhümâ'dan rivayet edildiğine göre Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

"Bir kul can çekişmeye başlamadığı sürece, Allah Teâlâ onun tövbesini kabul eder. "

(Tirmizî, Daavât 98. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 30)
 
C

cendere

Ziyaretçi
"Kim ümmetim için kırk hadis ezberlerse, Allah Azze ve Celle onu kıyamet gününde fakih bir alim olarak diriltir. " Hadisi Şerif

Yine bu Hadisin manasında Muaz bin Cebel ve İbni Abbas (ra)’den Rasulullah (sav)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. “Kim ümmetime sünneti öğrenmeleri için kırk hadis öğrenmeleri için kırk hadis ezberlerse kıyamet gününde onun için şefaatçı olurum.”

bu güzel bölüm için ben de teşekkür ediyorum feyza kardeş :)
 
F

feyza05

Ziyaretçi
rica ederim arkadaşlar:))

Hazreti Ebû Hureyre (radıyallâhu anh)’ın rivayet ettiğine göre,
Ruh-u Seyyidi’l-Enâm (aleyhi elfü elfi salâtin ve selâm) Efendimiz şöyle buyurmuştur:

Kıyamet günü, kulun hesaba çekileceği ilk ameli onun namazıdır. Eğer namazı düzgün
olursa, kurtuluşa erer ve mükafatını alır; namazının hesabını veremezse, hüsrana düşer ve
perişan olur. Şayet farzlarından bir şey noksan çıkarsa, Rabb-i Rahim (azze ve celle)
“Kulumun nâfile namazları var mı, bakın?” buyurur. Böylece, farzın eksikleri nafilelerle
tamamlanır. Sonra diğer amelleri de bu şekilde hesaba tabi tutulur.

[Tirmizî, Mevâkît 188.]
 
F

feyza05

Ziyaretçi
Hz. Ali (kv) bildiriyor:

Resulullah (sav) bir gün beni huzuruna çağırdı:

"Ya Ali! Senin bana yakınlığın, Harun Peygamberin Musa Aleyhisselama olan yakınlığı gibidir. Ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir. Sana vasiyetler edeceğim. Dinlersen şükredenler olur ve şehid olursun. Allahu Teala seni kıyamet günü alim ve fakih olarak diriltir" buyurdu ve devam etti:


"Ya Ali! Müminin üç alameti vardır:

1. Namaz kılmak
2. Oruç tutmak
3. Sadaka vermektir.


Münafıkta da üç alamet vardır:

1. Herkesin yanında namaz kılarken rüku, secde ve diğer rükunları tam olarak yapar; yalnız namaz kılarken bunların hiç birine dikkat etmez.
2. Kendisini medhettikleri zaman işlerini seve seve, zevkle yapar.
3. Allahu Teala Hazretlerini başkalarının yanında zikredip, yalnız kalınca unutur.


Münafıkta üç alamet daha bulunur:

1. Söylediği söz yalandır.
2. Verdiği sözde durmaz.
3. Emanete hıyanet eder.


Ya Ali! Zalimde de üç alamet vardır:

1. Kendisinden aşağı olanlara baskı yapar.
2. Gücü yeterse başkalarının malını zorla alır.
3. Nereden yiyip, nerden giyeceğini hiç incelemez, üzülmez.


Kıskançlarda da üç hususiyet vardır:

1. Herkesin yanında o kimseye yaltaklanır.
2. Herkesin arkasından gıybet eder.
3. Musibete düşen kimselere sevinir.


Ya Ali! Tembellerde de üç alamet vardır:

1. Allahu Teala'ya yaptığı taatinde tembellik eder.
2. Kusurlu amel eder. Yaptığı da boşa gider.
3. Namazı geciktirir, hatta vaktini de geçirir.


Tevbe eden kimsenin de üç alameti vardır:

1. Haramlardan sakınır.
2. İlim öğrenmeye hırslı olur.
3. Göğüsten çıkan sütün tekrar girme ihtimali olmadığı gibi, tevbe ettiği günaha bir daha dönmez.


Ya Ali! Akıllı kimsede de üç alamet bulunur:

1. Dünyayı aşağı görür.
2. Cefa, sıkıntı çeker.
3. Sıkıntı, musibet geldiği zamanlarda sabreder.


Sabırlı kimsenin de üç alameti vardır:

1. Kendisini ziyaret etmeyenleri ziyaret eder, sıla-i rahim eder.
2. Kendisini mahrum edenlere bağışta bulunur.
3. Kendisine zulmedene karşı durmaz.


Ahmak kimsenin de üç nişanı vardır:

1. Allahu Teala'nın emirlerinde, farzlarda tembellik eder.
2. Abes sözleri çok söyler.
3. Allahu Teala'nın mahluklarına çok eziyet eder.


Ya Ali! İyi bahtlı olan kimselerinde üç vasfı vardır:

1. Yediği helaldir.
2. Kendi şehrinde ilim meclisinde bulunur.
3. Beş vakit namazı cemaatle kılar.


Bedbaht olanın da üç belirtisi vardır:

1. Yediği haramdır.
2. İlimden uzak olur.
3. Namazı özürsüz yalnız kılar.


İyi işli kimselerin de üç alameti vardır:

1. Allahu Teala'nın taatinde acele eder.
2. Haramlardan sakınır.
3. Kendisine kötülük eden kimseye iyilik eder.


Ya Ali! Kötü işli olanın da üç alameti vardır:

1. Allahu Teala'nın emirlerini yapmakta gevşek davranır.
2. Herkese zararı dokunur.
3. Kendisine iyilik edene kötülükte bulunur.


Ya Ali! Salih kimsede üç husus bulunur:

1. Allahu Teala Hazretleri ile iyi amel işlemek üzere sulh eder.
2. İlmiyle dini kuvvetlendirir.
3. Kendisi için beğendiğini başkaları için de beğenir.


Ya Ali! Sakınan, müttaki kimsenin de üç alameti vardır:

1. Kötülerle beraber bulunmaktan kaçınır.
2. Yalan söylemekten sakınır.
3. Harama düşmek korkusu sebebiyle helalden sakınır.


Günahkarın da üç alameti vardır:

1. İşlerinde yanılır, hata eder.
2. Oyun ve çalgı ile meşgul olur.
3. Unutkan olur.


Ya Ali! Kara kalpli olan kimsenin de üç nişanı vardır:

1. Zaiflere acımaz.
2. Az şeye kanaat etmez.
3. Vaaz ve nasihat ona tesir etmez.


Sadık olan kimsenin de üç hasleti vardır:

1. Yaptığı ibadetini gizler.
2. Başına gelen sıkıntı ve musibetleri gizler.
3. Üçüncü vasıf kaynak da belirtilmemiştir.


Fasıkta da üç alamet bulunur:

1. Fitne ve fesadı sever.
2. Halkın hastalık ve musibetini ister.
3. İyi amelden kaçar.


Suflilerin, aşağı kimselerin de üç hali vardır:

1. Akrabasını azarlar.
2. Komşusunu incitir.
3. Günah işlemeyi sever.


Ya Ali! Allahu Teala'nın merdûdu, reddettiği kimsenin de üç alameti vardır:

1. Çok yalan söyler, yalan yere çok yemin eder.
2. Halka sıkıntı verir.
3. İşlerini başkalarına yükler.


Abid olanın da üç nişanı vardır:

1. Allahu Teala'ya olan tazimi sebebiyle kendini zelil, aşağı tutar.
2. Şehvetini, arzularını terk eder.
3. Allahu Teala'nın rızası için huzurunda çok durmayı adet eder.


Ya Ali! Muhlis olanın da üç hasleti vardır:

1. Gücü yeterse affeder.
2. Malının zekatını verir.
3. Sadaka vermeyi sever.


Ya Ali! Bahîl, cimri olanın da üç alameti vardır:

1. Açlıktan korkar.
2. Bir şey isteyenden, dilenciden korkar.
3. Kendisine iyilik eden kimseye, içindekinin hilafına dili ile hayır söyler.


Ya Ali! Sabırlı olanın üç alameti vardır:

1. Taat etmeye sabreder.
2. Günahları terk etmeye sabreder.
3. Allahu Teala'nın hükümlerine sabreder.


Ya Ali! Facir olanın üç alameti vardır:

1. Yemin etmekle övünür.
2. Kadınları aldatır.
3. Çok bühtan, iftira eder.


Ya Ali! Seni sevenlerin üç nişanı vardır:

1. Malını sana feda eder.
2. Canını senin için feda eder.
3. Senin sırrını gizli tutar.


Ya Ali! Kafirin de üç alameti vardır:

1. Hak Teala'nın dininden şüphe eder.
2. Hak Teala'nın sevdiklerine düşmanlık eder.
3. Taat ve ibadetten gafil olur.


Rahmetten uzak olan kulun da üç nişanı vardır:

1. Allahu Teala'nın mekrinden emin olur.
2. Rahmetinden ümitsiz olur.
3. Hak Teala'ya ve Resulüne muhalefet etmeyi kendisine adet eder.


Ya Ali! Affedilmiş kulun üç alameti vardır:

1. Allahu Teala'nın azabından korkar.
2. Mekrinden çekinir.
3. Sırf  için vaaz ve nasihatlerde titrer.
 
C

cendere

Ziyaretçi
SALÂT Ü SELAM NEDEN ÖNEMLİ?

Efendimiz’e salât ve selâm getirmenin önemini vurgulayan pek çok hadis-i şerif rivâyet edilmiştir. Bu hadisleri okuduğunuzda ALLAH Resulü’ne salât ü selam getirmenin ne kadar önemli olduğunu anlayınca belki de çok şaşıracaksınız. Şimdi önemine binaen bu hadislerden bazılarını söyleyeyim:

1- "Kim bana bir defa salât getirirse, ALLAH da ona on salât getirir ve on günahını affeder; on derece yükseltir." (Nesei, Sehv, 55)

2- "Yeryüzünde ALLAH’ın seyyah melekleri vardır. Onlar ümmetimin selâmını (anında) bana ulaştırırlar." (Nesei, Sehv, 46)

3- "Kim bana tek bir defa salât u selâm getirirse, Allâh da ona on defa salât eder." (Ebu Davud, Vitr, 26)

4- "Kıyamet günü bana insanların en yakını, bana en çok salavat edendir." Gerçek cimri, yanında anıldığım hâlde bana salavat etmeyendir." (Tirmizi, Daavât, 110)

5- Bir gün Resûlullah sevinçli olarak geldi. Kendisine: "Sizi sevinçli görüyoruz!" denilince, şöyle buyurmuşlardır: "Bana melek geldi ve şu müjdeyi verdi: "Ey Muhammed! Rabbin diyor ki: "Sana salât eden herkese benim on rahmette bulunmam, selâm eden herkese de benim on selâm etmem sana (ikram olarak) yetmez mi?" (Nesei, Sehv, 55)
 
C

cendere

Ziyaretçi
Sizin en hayırlılarınız, hanımlarına karşı en iyi davrananlarınızdır. hadis-i şerif
 
F

feyza05

Ziyaretçi
Yemeği sağ el ile yemelidir.

Hz. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor:
“Resûlullah (aleyhi selatu vesselem) :

‘Herbiriniz sağ eliyle yesin, sağ eliyle içsin, sağ eliyle alsın, sağ eliyle versin. Zira şeytan sol eliyle yer, sol eliyle içer, sol eliyle verir, sol eliyle alır’ buyurdular.” (Kütüb-ü Sitte, 17/428)
 

KILIÇ

Bilge Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
3 Kas 2007
Mesajlar
539
Tepki
0
Puan
0
hocam güzel bi konu paylaşımlarınızın devamını bekliyorum. her gün bir tane okuyalım. dünyalık işlerle uğraşacağız diye bazen diğer alemi unutuveriyoruz. sizin sayenizde hatırlayıp bilgilenelim.
 
F

feyza05

Ziyaretçi
İnşaallah hocam her gün bir ayet ve bir hadis ekleyelim, bu aralar biraz rahatsızım, fazla ekleme yapamıyorum...
Sizlerinde paylaşımlarını bekliyoruz sayın KILIÇ hocam :)
 
F

feyza05

Ziyaretçi
Resulullah Aleyhisselâtü Vesselâm buyurdular ki:

"Her ziyafet veren kişi, ziyafetine gelinmesini sever.

Allah’ın ziyafet sofrası da Kur’an’dır.

Kur’an’ı ihmal etmeyiniz."

(Beyhaki)
 

okancan

Bilge Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
23 Eki 2008
Mesajlar
388
Tepki
0
Puan
0
"Hasedden kaçının. Çünkü o, ateşin odunu yakıp tükettiği gibi bütün hayırları yer tüketir. "
Ebu Dâvud, Edeb 52
 
F

feyza05

Ziyaretçi
Essalâtu vesselâmu aleyke Yâ Rasûlallâh...
Allah Rasulü Hazret-i Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)

En üstün sadaka, bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve sonra da öğrendiği ilmi Müslüman kardeşlerine öğretmesidir.

İbni Mace, Mukaddime 3."

 

okancan

Bilge Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
23 Eki 2008
Mesajlar
388
Tepki
0
Puan
0
"Küçüklerine merhametli olmayan, büyüklerinin hakkını tanımayan bizden değildir."Tirmizi, Birr: 15 (1920)
 

okancan

Bilge Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
23 Eki 2008
Mesajlar
388
Tepki
0
Puan
0
SÜBHANELLAH
dediğinde sen ALLAHı zikretmiş olursun,ALLAH tealada seni anar,
ELHAMDÜLİLLAH; 
dediğinde ALLAHa şükretmiş olursun.oda sana ihsanını artırır.
la ilahe ilALLAH; 
dediğinde,işte o öyle bir kelimei tevhiddirki,kim bu kelimeyi şeksiz tereddütsüz kibirsiz,ve zulüm yapmaksızın söylerse,ALLAH teala onu ateşten azad eder...

ramüzel hadis kitabından alıntı
 
C

cendere

Ziyaretçi
“Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek 'Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır. diyecek. Sadece 'gargat' ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor. (Kitab-ul Fiten H. 2239).
 

okancan

Bilge Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
23 Eki 2008
Mesajlar
388
Tepki
0
Puan
0
resim3am2.jpg
 
Üst Alt