İkiz doğum halinde, memura iki defa doğum yardım | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

İkiz doğum halinde, memura iki defa doğum yardım

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Soru:İkiz doğum halinde, memura iki defa doğum yardım ödeneği verilir mi?
Cevap:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun doğum yardımı ödeneği başlıklı 207 nci maddesinde "Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere 2500 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda doğum yardımı ödeneği verilir.
Ana ve babanın her ikisi de Devlet memuru iseler ödenek yalnız babaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği yapılan doğum yardımı ödeneği daha yüksek ise, memur olan eşe ayrıca doğum yardımı ödeneği ödenmez, daha düşük ise yalnız aradaki fark ödenir.
Mahkemelerce verilen ayrılık süresi içinde doğan çocuklar için bu yardım anaya verilir.
Doğum yardımı Ödeneği hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ve ödeme emri aranmaksızın saymanlarca derhal ödenir. Bu yardım borç için haczedilemez."hükmü yer almaktadır.

Anılan hüküm uyarınca Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği ödenmesi öngörülmektedir. Doğum yardımı ödeneği, doğumdaki çocuk sayısına bağlı olarak farklı düzenleme içermemektedir. Bu nedenle çoklu doğumlarda da (ikiz veya 3üz veya daha fazla olabilir.) yapılan doğum yardımı aynı olmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev Ve Lokavt Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilen işçiler ve işveren aralarında toplu iş sözleşmeleri ile sosyal hak ve yardımları farklı olarak belirlemeleri mümkün olabilmektedir. İşçiler Toplu İş Sözleşmesi ile çoğul doğumlarda farklı olarak doğum yardımı ödeneği verilmesi kararlaştırılmış olabilir. Doğumdaki çocuk sayısına bağlı olarak doğum yardımı ödenmesi karalaştırılmasında yasal mani bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; çocuğu olan devlet memuruna çocuk sayısına bakılmaksızın (2500* aylık Katsayı = doğum yardımı ödeneği) doğum yardımı ödeneği verilir.

 

Benzer konular

Üst Alt