kabir azabından kurtaran şeyler | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

kabir azabından kurtaran şeyler

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
kabir azabından kurtaran şeyler

et-Tebarani 'el-Kebir'de,el-Hakim et-Tirmizi 'nevadiru'l-usul'da,el-Esbehani ''et-Terğib''te Abdurrahman es-Semureden şu hadisi rivayet eder:Rasulullah(aleyhusselam)bir gün yanımız geldive:'dün acayip bir rüya gördüm ' dedi.(sonra şöyle anlattı.)                                                   

1. Ümmetimden bir kişiye canını almak için ölüm meleği gldiğinde anne-babasına yaptığı iyilikler gelerek onu geri çevirdi.                                   

2.Ümmetimdenbir kişi kabir azabıyla karşı karşıy kaldıve abdesti gelerek onu bundan kurtardı.                                                                                       

3.Ümmetimden bir kişiyi şeytanlar sarmışken ,ALLAH'ın zikri gelip onu onların arasından kurtardı.                                                                                   

4.Ümmetmden bir kişyi azab melekleri kuşatmışken,namazı gelerek onu onların elinen kurtardı.                                                                                     

5.Ümmetimden bir kişi susuzluktandili dışarı çıkmış bir halde Havz'ınbaşına gelip engellendigi bir anda orucu gelerek onun suzuzluğunu giderdi.   

6.Ümmetmden bir kişi,nebilerin oturdukları gruplardan birine her yaklaşışında oradan uzakla rıldığıbir andaonun cünüplükten temizlenmek için aldığı gusül glip elinden tutarak ,yanım oturttu.                                                                                                                                                                           

7.Ümmetimden,önünde, arkasında,sağında,solunda,üzrinde,altında karanlık olup şaşkın bir durumda bulunan bir kişiyi hac ve umresi gelerek karanlktan aydnlığa çıkarttı,                                                                       

8.Ümmetimden mü'minlerin kedisiyle konuşmadıkları bir kişinin yapmış olduğu sılatu'r rahm(akraba ilişkisi) gelerek''ey müminler onunl konuşun.''dedi,onlarda konuştular.                                                                                                                                                                                     

9.Ümmetimden,yüzünü elleriyle ateşin alevinden ve kıvılcılarından korumaya çalışan bir kişiye , vermiş olduğu sadaka gelerek yüzüne perde başına korkuluk oldu.                                                                                                                                                                                                                     

10.Ümmetimden bir kişiyi zebaniler yakalayıp cehenneme sürüklerken  iyiliği emredip kötülükten alıkoyması gelerek onu zebanilerin elinden kurtardı ve rahmet meleklerine götürdü.                                                                                                                                                                                               

11.Ümmetimden,ALLAH'la arasında bir perde olduğu halde dizleri üzerine oturmuş kişiye güzel ahlakı gelerek onu ALLAH'ın yanına götürdü.               

12.Ümmetimden,kitabi solundan verilen bir kiişiye ALLAH'tan korkusu(havf) gelerek  onu aldı ve sağından verilmesini sağladı.                                     

13.Ümmetimden, tartısı hafif geln bir kişiye buluğa ermeden ölen çocukları gelerek tartısını ağırlaştırdı.                                                                         

14.Ümmetimden, cehennemin kıyısında  olan bir kişiye ALLAH'tan korkusu (vecl) gelerek onu kurtardı.                         

15.Ümmetmden cehenneme düşen bir kişiye,ALLAH korkusundan dolayı dünyada  döktüğü gözyaşları gelerek onu  ateşten kurtardı.                           

16.Ümmetimden sırat üzerine hurma dalı gibi korkudan titreyen bir kişiye ALLAH hakkındaki hüsnü zannı geldi ,korkusu dindi ve sıratı geçti.               

17.Ümmetmden sırat üzerinde sürünen birkişiye bana salat edişi geldi ve onu kaldırdı ve sıratı geçti.                                                                               

18.Ümmetimden bir kişi cennetin kapılarına ulaştı,o girmeden kapılar kilitlendi.onun ''La ilahe illALLAH'' şehadeti gelince
Cenntin kapıları açıldı ve onu içeri soktu.
 

Benzer konular

Üst Alt