Performans Ödevi Örnekleri | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Performans Ödevi Örnekleri

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
PERFORMANS ÖDEVİ

İçerik Düzeyi İkinci Yabancı Dil Almanca, İngilizce ve Fransızca
Sınıf Düzeyi 11. Sınıf
Ünite Adı
Beklenen Performans Araştırma, Yazma Becerisi
Süre 2 Hafta
Puanlama Yöntemi Dereceli Puanlama Anahtarı
Ödev Konusu
Sizden, ülkemizin herhangi bir bölgesinde halk arasında anlatıla gelen bir efsaneyi araştırmanız ve araştırma yazınızı bir rapor ve poster olarak sunmanız istenmektedir. Bu ödevi hazırlarken;

- Belirlediğiniz efsanenin hangi bölgede yaşandığını,
- Efsanede yer alan kişilerin özelliklerini,
- Efsaneyi dinlemeye değer, akılda kalır kılan ilginç ve abartılı yönleri,
- Bu efsanenin, yaşandığı yere ve insanlara günümüzdeki olumlu ya da olumsuz etkilerini yazınız.
Ödevi Hazırlarken Dikkat Etmeniz Gerekenler
1) Araştırmayı zamanında tamamlayacak şekilde bir plan oluşturmalısınız.
2) Araştırmanızı yaparken aile büyüklerinizin, komşuların ve çevrenizdeki diğer insanların efsaneler hakkındaki bilgilerine başvurabilirsiniz.
3) Araştırmanızı yaparken kitaplar, halk hikayeleri, masallar, internet vb. kaynaklardan yararlanabilirsiniz.
4) Rapora aktaracağınız bilgiler iki sayfayı geçmemelidir.
5) Raporunuzda açık ve anlaşılır bir anlatım kullanmaya özen göstermelisiniz.
6) Raporda yararlandığınız kaynaklar, “kaynakça” bölümünde yer almalıdır.
7) Hazırladığınız rapordan, sınıfta arkadaşlarınıza sergilemek amacıyla bir poster hazırlamalısınız.
8) Hazırlayacağınız posteri; resimler, fotoğraflar, çizimler, karikatürler vb. ile zenginleştirmelisiniz.Performans Ödevi / Örnek

İçerik Sınıf Düzeyi Beklenen Performans Süre Değerlendirme
Ondalık Kesirlerden Ölçmeye Açılan Kapı 6 Uzunlukları ölçme ve yuvarlama
Uygun bir ölçek belirleme
Ölçek oluşturma
4
ders saati
Dereceli puanlama anahtarı

Amaç: Plan yaparak üzerinde sınır işaretleri, çizilen yerle ilgili bilgiler, planlarda kullanılan işaretleri ve doğru bir ölçek kullanmak.

Ödevin Konusu: Siz ve arkadaşlarınızdan bildiğiniz bir yerin (okulun, okul bahçesinin ya da evinizin bahçesinin) planını yapmanız bekleniyor.

Araç-Gereçler: Metre, pusula, cetvel, pastel boya, renkli kalemler, tahta kalemi, poster kâğıdı (büyük boy resim kâğıdı ya da karton).

Bu çalışmayı yaparken,

1. Uzunlukları doğru olarak ölçün ( bu ölçümlerde bulduğunuz sayıları yuvarlayın).
2. Yer isimlerini belirtin ( bahçede bu isimler ağaç, ağaçlık vb. olabilir). Bunları, planda şekillerle gösterebilirsiniz.
3. Planınıza son hâlini vermeden önce, taslak bir plan çizin. Bu sizin görüntüleri ve şekilleri görselleştirmenize yardımcı olacaktır.
4. İki veya üç kişilik gruplarla çalışabilirsiniz.

Öneriler
• Ölçme bandı, şerit veya metre kullanarak uzunlukları ölçün.
• Ölçtüğünüz uzunlukları kaydedin. Aklınızda tutmaya çalışmayın.
• Uzunlukları kaydettikçe planınızı oluşturun. Plan işaretlerini olması gereken yerlere koyun.
• Yön bulmak için pusula kullanın.
• Planın son çizimini bitirdikten sonra uzunlukları ve plan işaretlerinin yerlerini ve yönleri belirterek renklendirin. Planınızı orijinal bölgeyle karşılaştırın ve doğru olduğundan emin olun.

Ödevinizi yapmadan önce aşağıdaki notu dikkatle okuyunuz.

Öğrenciye Bilgi Notu:

Nasıl Plan Yapabiliriz?
1. Planınızın sınırlarına karar verin.
2. Planını çizeceğiniz bölgenin taslağını çizin.
3. Plandaki işaretlerin yaklaşık olarak yerlerini belirtin. Her hangi bir okulda bu işaretler merdivenler, lavabolar olabilir. Bahçede ise ağaçlar, çiçekler olabilir.
4. Bölgenin uzunluk ve genişliğini doğru olarak ölçün. Plan işaretlerini uygun yerlere yerleştirin.
5. Planınızın ölçeğini, en uzun ölçümünüzü göz önünde bulundurarak ve kâğıda nasıl yerleştireceğinizi düşünerek seçin.
6. En iyi ölçeği seçmek için, kâğıdın uzun tarafını (cm cinsinden), ölçtüğünüz alanın en uzun kısmına (metre cinsinden) bölün.
7. Bulduğunuz sayıyı yuvarlayın. Örneğin, ölçümünü yaptığınız alandaki en uzun bölüm 85 metre ve kâğıdınızın uzun kenarı 30 cm ise, öncelikle 85 metreyi cm’ye çevirin (85 m = 8500 cm). Sonra, payın bir olması için 30/8500 işleminde, payı ve paydayı 30’a bölün. Bu durumda ölçek, 1/283.333 olur. Burada bir yuvarlama işlemi yapmamız gerekir.
8. Şimdi de sınırın diğer boyutunu bulduğunuz ölçeği kullanarak küçültüp çiziniz, sonucu yuvarlayın.
9. Nesneleri planınıza yerleştirmek için, ölçümlerinizi ve bulduğunuz ölçeği kullanın. Örneğin, bir elma ağacı, bahçenin doğu tarafındaki çitlerden 3 metre ve kuzey çitlere 5 metre uzaklıkta olduğunu varsayalım. Ölçeğiniz 1/300 cm ise, ölçekte 1 cm = 3 metreyi gösterir. Buna göre, 3 metrelik uzaklığın 1 cm ile, 5 metrelik uzaklığında da 1.666 cm olması gerekir. 1.666 cm’yi yuvarlama yaparak 2 cm olarak alabilirsiniz. Bu ağacı, yaptığınız planda, kuzey çitlerine 2 cm ve doğu çitlerine de 1 cm uzağa yerleştirebilirsiniz.

Öğretmene Bilgi Notu

Performans Ödevi / Örnek

Sizden matematik dersinin kazanımlarına uygun olarak sınıfta ya da okulda sergilenmek üzere bir poster hazırlamanız isteniyor.

Posterinizi hazırlarken,
1. Poster örneklerini inceleyin, iyi ve etkili bir posterin hangi özelliklere sahip olması gerektiğini düşününüz.
2. Etkili bir postere ilişkin aşağıda belirtilen bilgilerle sizin etkili bir posterin nasıl olabileceğiyle ilgili düşüncelerinizi karşılaştırınız.
3. Posterde sergilemek için matematik dersinin içeriğini gözden geçirerek bir fikir, kavram, formül ya da terim bulunuz.

Özel Durumlar:
 Seçtiğiniz konunun posterde sunulamayacak kadar çok geniş ve kapsamlı olmadığından emin olunuz.
 Konu çok geniş gibi görünüyorsa kısaltmaya çalışın. Belki konunun bir kısmını seçip gösterebilirsiniz.
 Aşağıda, seçimlik poster konuları verilmiştir.
 Üslü sayılar
 Sadeleştirme
 Kesirler
 Yüzde hesapları
 Sayı sistemleri
 Yuvarlamalar
 Alan formülleri
 Çevre formülleri
 Çokgenler ( üçgen, dörtgen, beşgen vb.)
 Daire
 Matematik ve geleceğimiz
 Matematiğin önemi
 Posterinizin dengeli ve bütünlük içinde olmasına dikkat ediniz. Posterde görsel araçların uygun şekilde kullanılmasına özen gösterin. Bu resimleri, dergilerden, kataloglardan, clip-art kitaplarından ya da internetten bulabilirsiniz. İsterseniz kendi çizdiğiniz resimleri de kullanabilirsiniz.
 Posterinizdeki resimlerinizin, grafiklerinizin ve yazılarınızın düzgün ve çekici olmasına dikkat edin.
 Süslü yazılardan (hat sanatı gibi) hoşlanıyorsanız, posterinizin daha dikkat çekici olması için bunları da kullanabilirsiniz.
Dereceli Puanlama Anahtarı (Poster)

Açıklama: Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmayı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda hikâyenizde hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir. Bu anahtar üzerine herhangi bir işaretleme yapmayınız.

Puan İÇERİK
4 Resim, grafik gibi görsel materyallerle zenginleştirilmiş.
Konu açık şekilde belirtilmiş.
İçerik amaca uygun.
Yazılar ile görsel materyaller uyumlu.
3 Yukarıdaki ifadelerden bir tanesini hiç yapmamış ya da iki tanesini eksik yapmıştır.
2 Yukarıdaki ifadelerden iki tanesini hiç yapmamış ya da üç tanesini eksik yapmıştır.
1 Yukarıdaki ifadelerden üç tanesini hiç yapmamış ya da hepsinde çok önemli eksiklikleri var.
Puan ÖZGÜNLÜK
3 Toplanan bilgiler özgün biçimde yorumlanmış.
Resimler konu ile bir bütün oluşturacak şekilde yerleştirilmiş.
Yaratıcılık hâkim.
2 Yukarıdaki ifadelerden bir tanesini hiç yapmamış ya da iki tanesini eksik yapmıştır.
1 Yukarıdaki ifadelerden iki tanesini hiç yapmamış ya da hepsinde çok önemli eksiklikleri var.
Puan KAYNAK KULLANIMI
4 Poster için en az dört kaynaktan yararlanılmış.
3 Poster için en az üç kaynaktan yararlanılmış.
2 Poster için en az iki kaynaktan yararlanılmış.
1 Poster için en az bir kaynaktan yararlanılmış.
Puan DÜZEN
3 Poster konuyu yansıtıcı bir şekilde düzenli hazırlanmış.
Karalama yok.
Konu hakkında bilgisi olmayan bir kişinin anlayabileceği şekilde hazırlanmış.
2 Yukarıdaki ifadelerden bir tanesini hiç yapmamış ya da iki tanesini eksik yapmıştır.
1 Yukarıdaki ifadelerden iki tanesini hiç yapmamış ya da hepsinde çok önemli eksiklikleri var.
Puan SUNUM
4 Sunumda konuya hâkimlik gözlendi.
Sunum, içerdiği bilgilerle bir bütün olarak açıklayıcı bir şekilde yapıldı.
Sunum sırasında sorulan soruların hepsine cevap verildi.
Grup birlikteliği sunuma yansıdı.
3 Yukarıdaki ifadelerden bir tanesini hiç yapmamış ya da iki tanesini eksik yapmıştır.
2 Yukarıdaki ifadelerden iki tanesini hiç yapmamış ya da üç tanesini eksik yapmıştır.
1 Yukarıdaki ifadelerden üç tanesini hiç yapmamış ya da hepsinde çok önemli eksiklikleri var.


Açık Uçlu Soru Örneği:
Ders            : Sosyal Bilgiler
Sınıf            : 5
Ünite           : Bölgemizi Tanıyalım
Beceri          : Eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme.
Kazanımlar:
• İnsanların doğal ortamı değiştirme ve ondan yararlanma şekillerine kanıtlar gösterir.
• Yaşadığı bölgede görülen doğal afetlere neden olan uygulamaları fark eder.
• Yaşadığı bölgede görülen bir afet ile bölgenin özelliklerini ilişkilendirir.

 

Resim: David Waugh&Tony Bushell, New Connections
Bu yıllar arasında bölgede ne tür değişiklikler olmuştur? Bu değişikliklerden dört tanesini yazınız.

Bu bölgede yaşıyor olsaydınız;
Meydana gelen değişikliklerin yaşantınıza ne gibi olumlu etkileri olurdu? Bunlardan bir tanesini açıklayınız. 
Olumlu:


Meydana gelen değişikliklerin yaşantınıza ne gibi olumsuz etkileri olurdu? Bunlardan bir tanesini açıklayınız. 
Olumsuz:


Meydana gelen değişiklikler nedeniyle hangi doğal afetlerle karşılaşabilirdiniz. Gerekçeleriyle açıklayınız.
Doğal afetler:Gerekçesi:


Bu doğal afetleri önlemek için nasıl bir çözüm yolu önerirsiniz.
Çözüm:
Bölgedeki değişikliklerin, yaşantınıza getirdiği olumlu ve olumsuz etkileri düşünerek, aynı bölgede farklı zamanlarda yaşamak zorunda olsaydınız, hangi zamanı tercih ederdiniz? Neden?
DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Puan Ölçütler
4 Öğrenci yıllar arasında meydana gelen değişiklikleri yazarak, meydana gelen değişikliklerin yaşantısına olumlu ve olumsuz etkilerini açıklamıştır. Bu değişiklikler sonucunda karşılaşabileceği doğal afeti yazmış ve bu doğal afeti önlemek için mantıklı çözüm yolları önermiştir.


3 Yıllar arasında meydana gelen değişiklikleri yazmış. Bunlardan yaşamını olumlu ya da olumsuz yönde etkileyecek olan değişikliklerin adını yazmıştır. Ya da olumlu veya olumsuz yönde etkileyen değişikliğin sadece birinin etkileriyle açıklamıştır. Doğal afeti ve çözüm yollarını açıklamış ancak çözüm yolları mantıklı değil.
2 Yılar arasında meydana gelen değişikliklerden bir kaçını yazmıştır. Bu değişikliklerden yaşantısına olumlu ve olumsuz etkileyecek olanı yazmış ancak etkilerini yazmamıştır. Karşılaşılacak doğal afeti yazmış fakat önlemek için çözüm yolları önermemiştir.
1 Yıllar arasında bölgede meydana gelen değişimlerden bir kaçını yazmış fakat değişimlerin yaşantısına ve çevreye olabilecek etkilerini açıklamamıştır.

Açık Uçlu Soru Örneği:
Ders            : Coğrafya
Sınıf            : 11
Beceri          : Eleştirel düşünme, problem çözme, karar verme.


Aşağıdaki planda Türkiye’de bir tarım ürününün yetiştirildiği alanların dağılışı gösterilmiştir. Bu ürün buğday, mısır, tütün, pamuk ürünlerinden hangisi olabilir?
Planyı analiz ederek hangi ürünün ekim alanlarını gösterdiğine karar veriniz.Aşağıdaki boşluğa seçtiğiniz ürünün seçme gerekçeleri ile diğer ürünleri neden seçmediğinizin gerekçelerini yazınız.


DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

PUAN ÖLÇÜTLER
4 Öğrenci planda yetiştirilen ürünün pamuk olduğunu doğru olarak söyler ve bunu destekleyen iki ya da üç tane geçerli neden söyler. Örneğin, pamuk yetişen Adana ve Antalya ovaları gibi yerlerin iklim ve toprak özelliklerini açıklar. Ayrıca diğer ürünlerin olamayacağı ile ilgili geçerli nedenler açıklar (Örneğin, tütün daha soğuk yerlerde, daha kıraç topraklarda da yetiştirilir gibi).     
3 Planda gösterilen ürünü doğru tahmin eder. Tahmininde geçerli bir neden söyler. Örneğin toprak, iklim, arazinin durumuna göre pamuk yetişme şartları gibi. Ayrıca diğer ürünleri neden seçmediğine yönelik bir neden açıklar. Ancak bu nedenlerden en az biri yanlıştır (Örneğin, tütün ve mısır aynı şartlarda yetiştirilir gibi.).
2 Plandaki ürünün pamuk olduğunu doğru tahmin eder ve tahminini destekleyici bir neden söyler. Ancak açıkladığı nedenlerde çelişkiler vardır. Diğer ürünlerle ilgili bilgilerini de doğru organize etmez.
1 Öğrenci tesadüfen doğru ürünü tahmin eder. Pamuğun yetiştirilmesinin nedenleriyle ilgili doğru açıklamalarda bulunmaz. Yetiştirildiği bölgelerle ilgili doğru bilgi vermez. Öğrencinin cevabı çok kısa ya da iyi organize edilmemiştir.Performans Ödevi
Amaç: Ülkemizde yaşanan çevre sorunlarını araştırarak, bu sorunların neden ve sonuçları konusunda çıkarımlarda bulunmak.
Hazırlama Süresi: 1 ay
Performans Ödevi: Sizden ülkemizde yaşanan bir çevre sorununu araştırmanız isteniyor.
Ödevinizi yaparken;
• Ülkemizde yaşanan ve size göre en önemli olan bir çevre sorununu belirleyiniz.
• Bu çevre sorunu ile ilgili en önemli veri kaynağınız gazete ve dergiler olacaktır.
• Bir ay süreyle farklı gazete ve gergileri izleyerek ülkemizdeki bu sorunun neden ve sonuçlarıyla ilgili haber ve fotoğrafları toplayınız.
•Topladığınız haber ve fotoğrafları analiz ederek sorunun neden ve sonuçlarıyla ilgili çıkarımlarda bulununuz.
•Çıkardığınız sonuçlara göre bu sorunun çözümüne yönelik öneriler yazınız.
•Yaptığınız çalışmaları Türkçe yazım kurallarına uygun bir şekilde düzenleyerek bir rapor halinde sınıfınızda sununuz. 

Değerlendirme: Çalışmanız, belirlediğiniz çevre sorununun neden ve sonuçlarına ilişkin doğru çıkarımlarda bulunma, zengin materyal kullanma, çözümüne yönelik mantıklı önerilerde bulunma ve raporlaştırma bakımından değerlendirilecektir.

 

Benzer konular

Üst Alt