Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir? | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?

  • Konbuyu başlatan güllerdiyarý
  • Başlangıç tarihi
G

güllerdiyarý

Ziyaretçi
Risale-i Nur Nedir ve Nasıl Bir Tefsirdir?

   
    Kur'ânın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve isbat eden Risale-i Nur Külliyatı, her insan için en mühim mesele olan "Ben neyim? Nereden geliyorum? Nereye gideceğim? Vazifem nedir? Bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar? Mahiyet ve hakikatları nedir?" gibi suallerin cevabını vâzıh ve kat'i bir şekilde, çekici bir uslûp ve güzel bir ifade ile beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor.

Risale-i Nur nasıl bir tefsirdir?

    Tefsir iki kısımdır.

    Birisi: Malûm tefsirlerdir ki, Kur'anın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin mânalarını beyan ve izah ve isbat ederler.

    İkinci kısım tefsir ise: Kur'ânın imanî olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve isbat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zâhir malûm tefsirler, bu kısmı bazan mücmel bir tarzda dercediyorlar; fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannîd feylesofları da susturan bir mânevî tefsirdir.

 

Benzer konular

Üst Alt