Sevkli günlerde ekders artık kesilecek!!!!!!!!!!!! | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Sevkli günlerde ekders artık kesilecek!!!!!!!!!!!!

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
İşte sitemiz farkı......10 Mayıs 2008 tarihinde yayınlanan olan Resmi Gazetede "2007 yılı ekders genelgesinde ve sonrasında yapılan açıklamada "Söz konusu Kararın16'ncı maddesinin (b) bendi, 21/7/2007 tarihli ve 26589 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 13/7/2007 tarihli ve 2007/12399 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; İl düzeyinde millîve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerindegörevlendirilen yönetici ve öğretmenler, *millî ve *mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitimkurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ders görevlerini yerine *getiremeyen *yönetici ve
öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders,varsa
ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevleriniyapmış sayılırlar.şeklinde değiştirilmiştir.
""denilmekte idi.Bu kararla "ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle ""ibaresi çıkaraılmış olup bu yüzden artık okullarımızda sevk alan öğretmenlerimiz ve idarecilerimzden ekders kesintisi maalesef yapılacaktır.

Egitimciyim.Net

İşte Resmi Gazete:

BAKANLAR KURULU KARARI

            Karar Sayısı : 2008/13567

            Ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının 7/4/2008 tarihli ve 22176 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi ile 5/3/1964 tarihli ve 439 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/4/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                                                                                                                                                                    Abdullah GÜL

                                                                                                                                                              CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

          Başbakan

          C. ÇİÇEK                                    H. YAZICI                                  N. EKREN                                M. AYDIN

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                  Devlet Bakanı

  M. BAŞESGİOĞLU                        K. TÜZMEN                              N. ÇUBUKÇU                          M. ŞİMŞEK

        Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                              Devlet Bakanı                            Devlet Bakanı

  M. S. YAZICIOĞLU                        M. A. ŞAHİN                              M. V. GÖNÜL                          B. ATALAY

        Devlet Bakanı                              Adalet Bakanı                        Millî Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı

          M. AYDIN                            M. Z.ÇAĞLAYAN                            H. ÇELİK                                F. N. ÖZAK

    Dışişleri Bakanı V.                        Maliye Bakanı V.                        Millî Eğitim Bakanı            Bayındırlık ve İskân Bakanı

        R. AKDAĞ                                B. YILDIRIM                              M. M. EKER                              F. ÇELİK

        Sağlık Bakanı                            Ulaştırma Bakanı                  Tarım ve Köyişleri Bakanı      Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

  M. Z. ÇAĞLAYAN                        M. H.GÜLER                                E. GÜNAY                              V. EROĞLU

Sanayi ve Ticaret Bakanı      Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı      Kültür ve Turizm Bakanı          Çevre ve Orman BakanıMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN DERS

VE EK DERS SAATLERİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KARAR            MADDE 1 – (1) 1/12/2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar”ın 10 uncu maddesinin (1) numaralı fıkrasının (c) bendinin (3) ve (6) numaralı alt bentlerinde yer alan “kız ve erkek teknik öğretim okul ve kurumları” ibaresi “kız ve erkek teknik öğretim, ticaret ve turizm okul ve kurumları” şeklinde değiştirilmiştir.

            (2) Aynı Kararın 16 ncı maddesinin (b) bendinde yer alan “ve bir ayda dört günü geçmemek üzere ayakta görülen tedavi nedeniyle” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

            (3) Aynı Karara ekli “Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Haftalık Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Çizelge”de yer alan “KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM OKUL/ KURUMLARI” ibaresi “KIZ VE ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM, TİCARET VE TURİZM OKUL/ KURUMLARI” şeklinde değiştirilmiştir.

            MADDE 2 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            MADDE 3 – (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.


 

kubina

Kayıtlı Üye
Katılım
9 May 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
50
Konum
sivas
yazıklar olsun.Hala devam edin siz akp'ye oy vermeye.Yakında maaşlarıda kesrler hep beraber rahatlarız.
 

ömer28

Kayıtlı Üye
Katılım
28 Mar 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
51
Konum
kütahya
  Başımıza ne geliyorsa bilin ki kendi elimizledir.
  Evet, çıkan ek ders yönetmeliğine ben de çok kızdım. Ama okulda birçok öğretmen, ayda dörtgün benim hakkım diyerek bu işi sabote ettiler, istsimar ettiler. Dolayısıyla böyle bir sonuç kaçınılmazdı.
  Akp ye oy vermeye gelince, ben de başbakan olsam farklı bir şey yapmazdım.
  Vatanseverlik, milliyetçilik ve halkçılık bu ülkeye, bu millete ve bu halka  en güzel şekilde hizmet etmekledir. Bunun haricinde söylenen her söz, her slogan siyasi tarafgirlikten başka bir anlam taşımaz. Buna da artık karnımız doydu. Vatan, millet, sakarya edebiyatı bitti artık...
 
Üst Alt