Tekerlemeler | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Tekerlemeler

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
HAYVANLARARI

Da?dan gelir hop hop,

Aya??nda alt?n top.

V?z?r v?z?r v?z?ldar,

Petek petek bal yapar.

Ar?c?k toplar getirir,

Kendi yemez yedirir.

AT

Ak?am ver yemini,

Sabah gever gemini.

Hizmet için can atar,

Tozu dumana katar.

K?r at?ma binerim,

Dere tepe giderim.


AYI

Da?da, ormanda gezer;

Armudu, bal? sezer.

Et bulur, ot bulur;

Yutar hap?r hupur.

Bizim ton ton ay?c?k,

Yemez abur cubur.

BALIK

Kand? var, uçamaz;

Karada da kaçamaz.

Oynamaya can atar,

Suda çal?m satar.

Ah bal?k, vah bal?k,

Kimi zaman da al?k.

DEVE

A??r gider, yol al?r;

Yükü üstüne bol al?r.

Deve s?rt?nda hörgüç,

Tembele i? güç mü güç.

Devler devidir deve,

Kolayca girmez eve.

E?EK

Deh deh dehlerim,

Su ba??nda e?lerim.

Hem ?im?ek hem dö?ek,

Pek ak?ll? bizim e?ek.

Dokuz deveye yeter,

Gece gündüz gider.

F?L

Efendim de efendim,

F?nd?k f?st?k vereyim.

Diller döktüm diller,

Kafese girmez filler.

??te böyle çocuklar,

Deveden büyük fil var.

HOROZ

Mesel mesel metten,

Top sakal? etten.

Bizim çil horozcuk,

Çocuk mu çocuk.

Her sabah ç?nlar sesi,

Uyand?r?r herkesi.

KOYUN

Ot yemi?, etlenmi?,

Su içmi?, sütlenmi?.

Duvara ba?l? koyun,

Eti, sütü ya?l? koyun.

K?nal? koyun gitti,

Bizim oyun bitti.

KED?

Ü?üdü, dondu so?uktan,

Fare tuttu kovuktan.

Bizim m?rnav kedi,

Serilip yatar ?imdi.

Horul horul uyur,

M?r?l m?r?l konu?ur.

KELEBEK

Kanad? var, ku? de?il;

Boynuzu var koç de?il.

P?r dereye, p?r tepeye;

Kelebek ç?kt? sahneye.

Ah ne süslü kelebek,

Üstü mavi al benek.

LEYLEK

Leylek leylek lekirdek,

?ki dirhem bir çekirdek.

Lak lak eder ku? dilince,

Göçüp gider güz gelince.

Yedi iklim dört bucak,

Gezip tozar ?en ?akrak.

ÖRDEK

Der tepe sekerek,

Vak vak gelir ördek.

Suya gider ?slanmaz,

Islansa da uslanmaz.

Bizim vak vak ördek,

Yüzer yelken kürek.

TAV?AN

Uçan ku?la yar???r,

Bazen akl? kar???r.

Da?dan ta?tan iner,

Çal? dibine siner.

Bizim minik tav?an,

Yaman m? yaman.
 
Benzer konular Forum Tarih
C Slaytlar 0 4K
F Dil Etkinlikleri 8 13K

Benzer konular

F

feyza05

Ziyaretçi
ÜZÜM

E?ri bü?rü dal? var,

?eker ?erbet bal? var.

Süzüm süzüm süzülüyor,

Ben yemesem üzülüyor.

Yüzü gözü alt?n üzüm,

Sevilmez mi iki gözüm.

?EFTAL?

Al yanak, tombul yanak,

Dal ucunda bir yumak.

Tad? ?eker ?eftalicik,

Ne olur ye bir tanecik.

?çi sulu , d??? tüylüdür,

Meyvelerin gülüdür.

FINDIK

Tombul tombulcuk,

?çi kat?k, d??? kabuk.

Kilitli sand?k aç?ls?n,

F?nd?klar saç?ls?n.

Hem besler, hem ?s?t?r,

Yiyelim ç?t?r ç?t?r.

PORTAKAL

Sar?d?r, zerdali de?il,

Suludur, ?eftali de?il.

Dal ucunda portakal,

Yerden alma, daldan al.

Portakal dilim dilim,

Yiyelim de yiyelim.

NAR

Masal masal matlam??,

Narlar dalda çatlam??.

Çar??dan ald?m bir tane,

Eve geldim bin tane.

?çi mercan dolu nar,

Yemesem bana k?zar.

K?RAZ

Alçac?k tepesi var,

K?rm?z? küpesi var.

Dal ucunda al kiraz,

A?z?m?zda bal kiraz.

Sepet sepet getirdim,

Herkeslere yedirdim.

KESTANE

Kara kara kayac?k,

?çi dolu mayac?k.

Pazarda getirdim,

Kor ate?te pi?irdim.

Kebap oldu kestane,

At a?z?na bir tane.

KARPUZ

D??? ye?il, içi k?rm?z?,

Meyvelerin y?ld?z?.

Dilimledim ince ince,

Yiyelim oyundan önce.

?eker karpuz kan m? kan,

Yemeyen ç?ks?n oyundan.

?NC?R

Dal ucunda torbac?k,

?çi dolu helvac?k.

Yemesi ball? incir al,

A?z?na bal akar bal.

Ya? incir, kuru incir,

Tad?n? yiyen bilir.

ELMA

Elma dal?n? e?mi?,

E?mi? te yer de?mi?.

Dilim dilim soyar?m,

Bir taba?a koyar?m.

Elma yiyen allan?r,

A?z? dili ballan?r.

Ç?LEK

Alçac?k dal? var,

Dal?nda bal? var.

Al çilek, bal çilek,

Yemesem üzülecek.

Vitamini boldur.

Taba??n? doldur.

CEV?Z

?ki dokuz, bir on sekiz,

Say bak pek çok ceviz.

Dü?ü kütük, içi kat?k,

Gece gündüz ta??d?k.

Vereyim de bir tabak,

Ne tatl?d?r ye bak.

AYVA

Sar? sar? sarkar,

Dü?erim diye korkar.

Ne bakla, ne baklava;

Ayvad?r can?m ayva.

Hopla haydi hopla,

Daldan ayva topla.

ARMUT

Armut dalda bir iki,

Tek tek sayd?m on iki.

Hay Mahmut, Mahmut,

Bal gibi tatl? armut.

Armudu ta?layal?m,

Cümbü?e ba?layal?m.

 
F

feyza05

Ziyaretçi
Küçük Aşık :))

O da benim gibi
Tastamam beş yaşında
Adımı unutuyorum
Gözlerine bakınca
Ne şeker yiyorum
Ne misket oynuyorum
Galiba bu günlerde ben aşık oluyorum
 
F

feyza05

Ziyaretçi
MUTFAK

mutfakta neler oluyor
fasulye bezelye bakla bakla
yanında kızartma
kızarmıyor bana bakıyor
hayırdır inşaallah heyyyyy
çatlak patlak
yusyuvarlak
kremalı börek
sütlü çörek
çek dostum çek
arabanı yoldan çek
 
F

feyza05

Ziyaretçi
DEDEMİN SAKALI
Altı kere altı otuz altı
Dedemin sakalı yolda kaldı
Sakalını aldı dereye attı
Dedem sakalsız kaldı

AMCAM
Bir cam
İki cam
Üç cam
Dört cam
Beş cam
Altı cam
Yedi cam
Sekiz cam
Dokuz cam
On cam
Bu da benim amcam.

 
F

feyza05

Ziyaretçi
Lütfen

Lütfen beni dinleyin,
Sakın olmaz demeyin.
Size bir tek sözüm var,
Lütfen onu iyi öğrenin.
Yumuşacık söylenir,
Duyanları sevindirir.
Bir şeyler isterken,
Lütfen demeden istemeyin. (E. Karakaya)
 
F

feyza05

Ziyaretçi
hikaye saati için tekerlemeler

BİR SAATİM VAR

Bir saatim var. (Elde saat tutuluyor gibi yapılır.)
Kulağıma koydum,(Kulağa götürülür.)
Tik tak, tik tak.(Dinliyormuş gibi yapılır.)
Şimdi oyun başlayacak,(Avuç içindeki saat yavaşça bir kenara bırakılır.)
Şip şak, şip şak.(Eller çırpılır.)

ELMAYI SOYDUM

“Elmayı soydum,
Yanıma koydum.
Ben bir hikâye buldum.
Onu dinleyen çocukların
Yanağına öpücük kondurdum

 
F

feyza05

Ziyaretçi
SÜSLÜ KELEBEK
ah ne süslü kelebek,
üstü mavi al benek.
aman tutsan şunu ben,
hemen uçup gitmeden.

İNCİLERİM
incilerim döküldü,
toplayamadım.
küçük hanım geldi,
saklayamadım.
ıkırcık mıkırcık,
kız saçların kıvırcık.


 
F

feyza05

Ziyaretçi
ALTIN TOP

iğne battı canımı yaktı
tombul kuş arabaya koş
arabanın tekeri,
istanbul'un şekeri,
hop hop altın top
bundan başka oyun yok

 
F

feyza05

Ziyaretçi
ÖKSÜRÜYORUM

Öksürükle başım dertte
Niye oldu bilmiyorum
Terliyken su içmişim
Onun acısını çekiyorum

Annemi dinleseydim
Soğuk su içmeseydim
Şimdi neşe içinde
Arkadaşlarımla eğlenecektim.

 
F

feyza05

Ziyaretçi
ŞAŞIRTMACA TEKERLEMELERİ


ÇÇÇÇÇ

çatal dağda topal çoban yapar satar çatal saban sende çatal dağdaki topal çoban gibi yapar satarmısın çatal saban

TEKERCİ

Arabanın tekeri çıkmış adam tekerciye gitmiş tekercide teker kalmamamış başka tekerciye gitmiş tekercilerde teker kelmayınca tekersiz araba olmuş.

OKU OKUYA BİLİRSEN

1.Bir berber bir berbere bre berber beri gel diye bar bar bağırmış.
Bizde bize biz derler, sizde bize ne derler?
Gül dibi bülbül dili gibi,gül dibi bülbül dili.

2.Pireli peyniri perhizli pireler tepelerse pireli peynirler de pır pır pervaz...


ADEM

Adem madene gitmiş madende badem yemiş madem Adem madende badem yemiş peki niye bize getirmemiş

MUŞAMBA

Bu masayı muşambalamalı mı muşambalamamalı mı?


DEVE

Eveleme develeme
Evvel altı elma yedi
Seren sekiz serçe dokuz
Tarmanın topu kara
A devenin çatı kara.


BİRİNCİ

İnci,minci Kim birinci Çarşıdan aldım Pirinci Benim babam Birinci


İT İTİ İTTİ

İt iti itti, bit iti itti, it biti itti. Bit gitti, it gitti. İtti, bitti, gitti.

KARTAL

Kartal kalkar dal sarkar, dal sarkar kartal kalkar.

KEŞKEK

Keşkekçinin keşkek kokan kaşığı keşke keşkeklenmeseydi.


SİZ BİZİM

siz, bizim ÇEKOSLAVAKYALILAŞTIRAMADIKLARIMIZDANMISINIZ?


ŞABAN

Tomarzalı topal Şaban, yapar çatar satar saban.


HOŞ HOŞAF

Üç tunç tas has hoş hoşaf


ÜSTÜ ÜÇ TAŞLI

Üstü üç taşlı taç saplı üç tunç taşı çaldıran mı çabuk çıldırır,
yoksa iç içe yüz ton saç kaplı çanı kaldıran mı çabuk çıldırır


GEYİK - NE GEYİĞİ - REN GEYİĞİ - NE RENGİ - KAHVERENGİ - NE KAHVESİ - KIR
KAHVESİ - NE KIRI -DAĞ KIRI - NE DAĞI - AĞRI DAĞI - NE AĞRISI - BAŞ AĞRISI -
NE BAŞI - KUŞ BAŞI - NE KUŞU -MUHABBET KUŞU - NE MUHABBETİ - GEYİK MUHABBETİ


TAKATUKA

Al şu takatukaları takatukacıya götür takatukacı takatukaları takatukalatmazsa takatukacıdan takatukaları takatukalatmadan alda gelPORSUK

Şu tarlaya bir şinik kekeremekere ekilmiş.Bu tarlaya da bir şinik kekeremekere ekilmiş. Şu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye boz ala boz başlı bir pis porsuk dadanmış.Bu tarlaya ekilen bir şinik kekeremekereye de boz ala boz başlı bir pis porsuk dadanmış.


KAPI

Kapı gıcırdatıcılardan mısınız, ocak kıvılcımlandırıcılardan mı?KURU DAYI

A be kuru dayı ne kuru sarı darı bu darı a be kuru dayı.


DEĞİRMENCİ

Değirmene girdi köpek değirmenci attı kötek
Hem kepek yedi köpek hem kötek yedi köpek
Değirmenci mi attı köpek mi yedi kötek...


ADEM

Adem madene inmiş.Adem madende badem yemiş.mağdem adem madende badem yemiş niye bize getirmemiş...


BABANIN CİMRİLİĞİ

-Baba bana 5 milyon versene...
-Ne 4 milyonu...
-Ne yapacaksın 3 milyonu...
-2 milyon sana yeter...
-Al şu 1 milyonu 500 bini geri getir...
KIRK KANAT

Kırk kanatlılardan Kırklarelili kırkayak kıkırdayarak kırık kırak yerken kırık kanadına kırıntılar döküldü.


BEŞ BOZ ÖRDEK

Sizin damda var beş boz başlı beş boz ördek, bizim damda var beş boz başlı beş boz ördek. Sizin damdaki beş boz başlı beş boz ördek; bizim damdaki beş boz başlı beş boz ördeğe: "Siz de bizim gibi beş boz başlı beş boz ördeksiniz." demiş.


BADANA

Şu duvarı badanalamalı mı badanalamamalı mı?


ŞU KÖŞE

Şu köşe yaz köşesi, şu köşe kış köşesi, ortada su şişesi.


TOMARZALI

Tomarzalı topal Şaban, yapar çatar satar saban.


PİKAP

O pikap, bu pikap, şu pikap (hızlı okumaya çalışın)


Kısa olduğuna bakmayın hızlı okuyun

Şemsi Paşa pasajı.

alıntı
 

pınar yaşar

Kayıtlı Üye
Katılım
30 Eki 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
36
Konum
aydýn
acilen toplama işlemiyle ilgili tekerlemelere ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim
 
Üst Alt