Türkçe-sosyal-fen soruları | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Türkçe-sosyal-fen soruları

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
TÜRKÇE SORULARI (4.SINIF)
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlıştır?
A)Dedem bakkala gitti. B)Ayşe dikkat et!
B)Ahmet nereye gitti. D)Öğretmenimiz geldi mi?

2.Aşağıdaki cümlede kaç kelime vardır?
''Oyun oynarken ,Ayşe ile Osman ve Özlem ile Mustafa eşleştiler''
A)7 B)9 C)8 D)10

3.Konuşma seslerinin yazıdaki işaretlerine ne denir?
A)Rakamlar B)Hece C)Harf D)Cümle

4.Ses yolunda bir engele takılmadan çıkarılan harfler hangileridir?
A) a-e-ı-i-o-ö-u-ü B)p-ç-t-k-f-j
C)b-c-d-e-g-ğ-j D)l-m-n-r-v-y-z

5.Aşağıdakilerden hangisi sesli uyumuna uyar?
A)Öğrenci B)Memur C)Esnaf D)Kale

6.''Kardeşim sokakta koşarken düştü'' cümlesinde hangi kelime sesli uyumuna uymayan bir ek almıştır.?
A)Koşarken B)Sokakta C)Düştü D)Kardeşim

7.''Zavallı kuş ölünce, yüreğim burkuldu'' cümlesinde yumuşayan sessiz harf bulunan kelime hangisidir?
A )Zavallı B)Ölünce C)Yüreğim D)Burkuldu

8.Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?
A)Ateş B)Avunmak C)Ayna D)Azık

9.Aşağıdaki kelimelerin hangisinde tek harfli bir hece vardır?
A)Bardak B)Askı C)Aralık D)Alfabe

10.''Hanımeli '' kelimesinde kaç sesli ,kaç sessiz harf vardır?
A)8-4 B)2-2 C)4-4 D)4-2


CEVAP ANAHTARI: 1-B 2-D 3-C 4-A 5-A 6-A 7-C 8-D 9-C 10-C

FEN BİLGİSİ
1.Aşağıdaki varlıklardan hangisi cansız varlıklardır?
A)Kuş B)Taş C)Bebek D)Ot

2.Aşağıdaki canlılardan hangisi solungaç solunumu yapar?
A)Köpek B)Böcek C)Balık D)Solucan

3.Canlıların ışık,su, sıcaklığa gösterdiği tepkiye ne ad verilir?
A)Hareket B) Büyüme C)Solunum D)İrkilme

4.Aşağıdakilerden hangisi canlılarda boşaltım organı değildir?
A)Deri B)Böbrek C)Çiçek D)Yaprak

5.Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliği değildir?
I. Fotosentez yapmaları II.Hareket etmeleri
III.Solunum yapmaları IV.Sporla çoğalmaları

A)I-II B)II-III-IV C)I-III-IV D)I-IV

6.Aşağıdakilerden hangisi madde-cisim örneği ve tanımlamasına uygun değildir?
A)Demir Maşa B)Su Buz
C)Kağıt Defter D)Gümüş Vazo

7.Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir?
A)Tuzlu su B)Ayran C)Bakır D)Şekerli su

8.Aşağıdakilerden hangileri kimyasal değişmedir?
A)Buharlaşma -yoğunlaşma
B)Paslanma-çürüme
C)Paslanma -donma
D)Çürüme -erime

9.Aynı cins atomlardan meydana gelen maddelere ne ad verilir?
A)Bileşik B)Molekül C) Element D)Proton

10.Aşağıdaki maddelerden hangisinin yapısında tek cins atomlar bulunur?
A)Süt B)Şeker C)Karbon D)TuzCEVAP ANAHTARI:1-B 2-C 3-D 4-C 5-D 6-B 7-C 8-B 9-C 10-C
SOSYAL BİLGİLER

1.Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallar kapsamına girer?
A)Anayasa ve kanunlara uymak B)Bayram ziyaretlerinde bulunmak
C)Büyüklerin ellerinden öpmek
D)Otobüste yaşlı insanlara yer vermek

2.Aşağıdakilerden hangisi aile bireyleri arasında bulunmaması gereken özelliklerden birisidir?
A)Sevgi B)Saygı C)Kıskançlık D)Hoşgörü

3.Aşağıdakilerden hangisi bir sosyal güvence kurumu değildir?
A)Milli Eğitim Bakanlığı C)Bağ-Kur
B)Emekli Sandığı D)Sosyal Sigortalar Kurumu

4.Gölgenin ,öğle vaktindeki en kısa olduğu zaman uzantısı hangi yönü gösterir?
A) Kuzey B)Güney C)Doğu D)Batı

5.Yurdumuz kaç coğrafi bölgeye ayrılır?
A)5 B) 3 C)7 D)6

6.Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun sıra dağlarından biridir?
A)Ağrı dağı B)Süphan dağı C)Toros dağları D)Uludağ

7.Ülkemizdeki dağların ovaların ,akarsu ve göllerin yerlerini öğrenmek istediğimizde hangi tür haritadan yararlanılır?
A)İdari B)Coğrafi C)Fiziki D)Siyasi

8.Yazları serin kışları ılık her mevsim yağışlıdır.Yurdumuzda ki bu iklim tipine ne ad verilir?
A)Karasal iklim B)Akdeniz iklimi C)Ekvator iklimi D)Karadeniz iklimi

9.Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir?
A)Orman B)Bozkır C)Maki D)Fundalık

10.Yeryüzünün belli bir bölümünün küçültülerek bir ölçeğe göre çizilmesine ne ad verilir?
A)Kroki B)Ölçek C)Harita D)PlanCEVAP ANAHTARI:1-A 2-C 3-A 4-A 5-C 6-C 7-C 8-D 9-C 10-C 

Benzer konular

Üst Alt