Yönetmelik Ölü mü Doğdu? | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Yönetmelik Ölü mü Doğdu?

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
Aylardır beklenen Meb'in Yönetici Atama Yönetmeliği daha çıkmadan tartışma konusu oldu. Taslağın internet sitelerinde yayınlanmasından sonra Sendikalardan ve bir çok kesimden taslağa yönelik ciddi eleştiriler gelmeye başladı. Taslağın bu haliyle yayınlanmasının yönetmelikler mezarlığına bir yenisinin daha ekleneceğini göstermektedir. Buradan yetkilileri uyarıyoruz. Danıştay Dava Daireleri Kurulu'nun gerekçelerini iyi okuyunuz ve ona göre hareket ediniz. Konu ile ilgili Eğitim Yöneticisi Ergun BAKAY'ın yazısını ve Türk Eğitimsen'in eleştirilerini aşağıda yayınlıyoruz. Umarız yanlış hesap Bağdat'tan dönmez.
17.04.2008 tarihinde eğitim sitelerinde flash haber olarak geçen MEB in çıkması sabırsızlıkla beklenen yeni yönetici atama yönetmeliği taslağı  olarak iddia edilen taslak yayınlandı. Bu taslağı ve T.C Danıştay 2.Dairesinin 2007/1114 esas nolu kararı  beraber incelendiğinde ,Bu taslak aynı şekilde çıktığı takdirde yine yargıya taşınacağı şüphesizdir.
Danıştay 2.dairesinin daha önceden verilmiş olan kararları yöneticilik görevine atanmada bazı hukuksal ilkeleri ortaya koymaktadır.

Bu ilkeler;
1-Yöneticilik görevine aday olacakların haberdar edilmesini sağlamak suretiyle geniş katılımı ortaya çıkarma,
(taslak yönetmelikte bu ilkeye uyulmuştur)
2-Yöneticilik görevine aday olanların değerlendirilmesini, kriterleri objektif (nesnel) olarak belirlenmiş bir seçme usulü ile gerçekleştirme,
(taslakta bu ilkeye tam olarak uyulmamıştır. Şöyle ki 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un "Yöneticilerin sorumlulukları ve nitelikleri" başlıklı 56. maddesinde de;
" Yönetim görevlerine atanma ve bu görevlerde yükselmede kariyer ve liyakat esas alınır.
Yönetim görevlerine atanacaklarda aranacak nitelik ve diğer şartlar Bakanlıkça yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmektedir.
Ayrıca Danıştay 2.dairesinin gerekceli kararında  . yönetici olarak atanacaklarda aranacak özel şartlarda belirtilen süre kıstasında olduğu gibi, yürürlükten kalkan Yönetmeliğe göre daha az kıdemi esas alan ve kamu yararı ve hizmet gerekleri açısından olumlu katkısının ne olduğu belirsiz olan kıstaslardan meydana geldiği" gerekçesiyle söz konusu düzenlemelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Denilmektedir.Ek2 değerlendirme formunda ki Öğretmenlikte geçen sürelerinin puanı mutlaka artırılmalıdır.
Örnek olarak 1 takdir belgesine sahip kişi aynı puanı almak için 50 yıl öğretmen olarak , teşekkür belgesine sahip kişi 30 yıl öğretmen olarak çalışması gerekir ki buda ödüllere verilen puanların ne kadar yüksek olduğunu ortaya koyar.
3--Değerlendirmenin somut verilere (bilgi, belge) dayalı biçimde gerçekleştirilmesi
Değerlendirme kriterlerini, en uygun personelin seçilmesini sağlayacak biçimde oluşturma,
Ek2 değerlendirme formunda yapılacak değişikliklerle en uygun personel seçilebilir.
a)Kıdeme verilen puanlar artırılmalıdır
b)ödüllere verilen puanlar azaltılmalıdır.
c-Hizmetiçi eğitim kurs ve seminerleri ek2 ye dahil edilmelidir.
d) Yöneticiliklerde ki asalet ve vekalet puanları ayrılmalıdır.
e)Ek2 nin açıklamalar bölümünde ki verilen puanlar ortadan kaldırılmalıdır .
f)Yönetim kademelerine atamalarda mutlaka sınav olmalıdır.(Danıştay 2 dairesi kararında Kamu hizmetinin etkin ve süratli bir şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla, liyakatin; kriterleri objektif olarak belirlenmiş bir yazılı sınavla saptanması gerektiğinde kuşku bulunmamaktadır.denilmektedir.)


Bunların dışında 26 mart 2005 tarihinde yapılan müdür yardımcılığı seçme sınavı  süresi mutlaka uzatılmalıdır.
Önceden yapılan sınavların süresi bitmeden önce başvurular alınıp atama işlemleri gerçekleştirilmelidir.
Kurum müdürleri için önceki yönetmeliklerde getirilen düzey belirleme sınavları devam etmelidir.
Ergün BAKAY
Eğitim Yöneticisi

Türk Eğitimsen'in Sitesindeki Açıklama...

ATAMA TASLAĞINDAKİ EKSİKLİKLERSendikamıza ulaşan yazılı ve sözlü başvurularda internet sitelerinde yayınlanan MEB yöneticileri atama ve yer değiştirme yönetmeliği taslağında aşağıdaki eksikler tespit edilmiştir.


- Kurucu Müdür olarak görev yapanlara görev yaptığı kurumuna atanmak istediğinde 10 puan verilmesi, müdürlük görevini vekâleten veya görevlendirme suretiyle yürütenlere 5 puan verilmesi eşitlik ilkesine uygun değildir.

- Asaleten ve vekâleten yönetici olarak geçirilen süreleri aynı puanla değerlendirmek, yandaş kayırmacılığını akla getirmesi bakımından eğitim çalışanlarından tepki görmektedir. Yöneticilikte asaleten geçirilen sürelerin puan değeri artırılmalıdır.

- Öğretmenlikte geçen sürelerin puan değeri artırılmalıdır.

- Değerlendirme komisyonunda mutlaka sendika temsilcisi bulunmalıdır.

- 25/06/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun 18’inci maddesi kapsamında aylıksız izne ayrılanların yöneticilik görevi sona erdirilmemelidir.

- Sınav kazananların sınavlarının geçerlilik süresi yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl uzatılmalıdır.

Söz konusu eksikliklerin düzeltilmesi, yönetmeliğin yargıdan dönme ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Sorumlu sendikacılık gereği bu uyarıyı yapmayı bir görev olarak görüyoruz. memurlar.biz
 

slyy40

Kayıtlı Üye
Katılım
10 Nis 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
43
Konum
MANÝSA
  Arkadaşlar 2005 sınav sonuçları 18 Ocak 2008 yeniden değerlendirildiği için 18 ocak 2010 a kadar geçerliliği olmalı
 

kekre

Kayıtlı Üye
Katılım
17 Mar 2008
Mesajlar
1
Tepki
0
Puan
0
Yaş
60
Konum
Ýstanbul
Bu yönetmelik taslağı  yönetmelik olarak yayınlanırsa mutlaka yargıdan dönecektir.  Çünkü ben şahsen derhal mahkemeye kişisel olarak dava açacağım ve kazanacağımdan da kesinlikle eminim. 1999 yılında Müdürlük sınavına girdim 85 alarak kazandımyetmedi Ankarada TODAİ de 20 gün boyınca 16 dersten eğitim aldık ve tekrar sınava katıldım iki aşamalı bu sınavda da 93 aldım. A  tipi yönetici sertifikası  verdiler Doğuda  bir YİBO da 6 yıl müdürlük yaptım ve Görevde yükselme umuduyla bir çok sıkıntıya katlandım. Ancak 2004 yılından bu yana bir yönetmelik çıkmayınca istifa ettim  ve öğrewtmenolarak çalışıyorum. Şu anda görev yaptığım okulda  Okul müdürü 1 yıl önce duyuru yapılmadan atanan bir arkadaşımız ve bu arkadaşımız Bu yönetmelik taslağına göre benden + olarak 5 puan fazla ile başlayacak benim suçum ne onca eziyetlere katlanmak ve 1998 yönetmeliğine göre görevde yükselme umudu.( o yönetmelikte 5 yıl A tipi kurumda müdür olarak başarılı olarak çalışan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne atanmaya hak kazanıyor  deniyordu.)  Bu mahkemede geçerli iptal sebebidir.  Ve Taslak sadece yandaşları koruma amacıyla düzenlenmiştir. Saygılarımla
 

ahmetklkn

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eyl 2007
Mesajlar
10
Tepki
0
Puan
0
ölü doğmuş bir yönetmelik çok doğru.belkide sendikalar ellerinde dava dilekçesi bekliyolar resmi gazeteyi,yayınlanır yayınlanmaz hemen mahkemeye.derken iptal veeeeeeeeeeeeeeeee
bu yönetmeliğe göre yapılan atamalarda iptal....
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
evet hocam sanırım herkes hazırlık yapıyor
 

ahmetklkn

Kayıtlı Üye
Katılım
25 Eyl 2007
Mesajlar
10
Tepki
0
Puan
0
ne için mahkemeye başvuru için mi mehmet hocam
 

akın

Tecrübeli Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
14 Eki 2007
Mesajlar
74
Tepki
0
Puan
0
yayınlanacak olan yönetici atama yönetmeliği taslak örneklerini incelendiğinde bir iki husus dışında adil bir yönetmelik olacağını ve danıştay kararlarının dikkate alındığını görebiliriz.Fakat yinede sıkıntı doğuracak birkaç nokta vardır.Bunlar:

1- ödüller başlığında yer alan atamaya yetkili amir ifadesinin kaldırılması gerekir.Aksi halde kaymakamın takdirinin puan etmemesi buna karşın ilçe milli eğitim müdürünün teşekkürünün puan etmesi sonucu doğuracak ayrıca il merkezlerinde çalışan öğretmenler lehine eşitsizlik olacaktır.

2-Şuan görev yapanlara puan vermesi.Bazıların ifade ettiği çok anormal bir yaklaşım değildir.Ancak müdürlüğe vekalet eden ile müdür yardımcılığına vekalet edenler aynı puanla değerlendirilmesi ve üç puan olması eşitlik açısından daha makbuldur.

3-sınavı kazananlara öncelik verilmesi durumunda sınava alınmayan müdür yetkililer ile 2005 sınavını sonradan kazananlarının geri planda kalması(ki ben öncelik olacağı tahmin etmiyorum)Herkesin eşit bir şekilde başvur yapması ve ek2 formuna göre değerlendirilmesi gerekir.Bu noktada danıştay sınavda ısrar ederseki daha aylar süren bir yönetmelik kaosu devam eder.

Bu üç nokta dışında danıştayın durdurabileceği herhangi bir nokta yok.Ama durdurursa aklıma 367 kararı gelir.

Bir başka noktada ek2 formunda ödüllerden üç adet derken herbirinin toplamı mı 3 adet yoksa herbirinden üçer adet mi? tam anlamış değilim.Bana göre birinci şık hem adil hemde uygulamanın bu şekilde olacağını düşünmekteyim.

Herkes kendine uyup uymamasına göre yorum yapmasın.Herkes evransel hukuk normları ile liyakat ve kariyer ölüçütlerine göre düşünerek hareket etmesini tavsiye ediyorum.

eğitim uzmanı

yunusxyz
 

yunusxyz

Kayıtlı Üye
Katılım
19 Nis 2008
Mesajlar
4
Tepki
0
Puan
0
Yaş
43
Konum
tokat
Ne kadar adil olursa olsun bu yönetmeliğinde yaşayacağını sanmıyorum.yönetmeliğin adil olması ile ilgili değil bu.Daha iyi anlamak için siyasi iktidar ile yargı arasındaki kavgaya bakarak anlayabiliriz.Amac bu hükümete işlem yaptırmamak.Benim şahsi kanaatim bu yönde.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
hocam haklısınız ama bu konuda da acaba ekmege yağ sürenler yokmu
 

cumhur

Kayıtlı Üye
Katılım
12 Şub 2008
Mesajlar
8
Tepki
0
Puan
0
Yaş
78
Konum
antep
hocam 2005 yılından beri sürekli 70 üstünde kalanlae 2008 yönetmeliğine göre başvurabilecekler mi
 
Üst Alt