İnsan Ve Sanat | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

İnsan Ve Sanat

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
İNSAN VE SANAT

• Sanat bize nasıl güzel yaşayacağımızı öğretir.
• Sanat tabiatı sevmeyi öğretir.
• İnsanları bencillikten kurtarır. Uluslar arası olduğunda evrensel bir dil olur.
• İnsanlar arasında kaynaşmayı sağlar, birleştiricidir.
• Sanat milliğini kaybetmeden evrensel olmalıdır.

SANATÇININ ÖZELLİKLERİ

 İyi bir algıya sahip olmalıdır.
 Hayal kurma gücünün sınırsız olmalıdır.
 Engin bir hayal gücüne sahip olmalıdır.
 Duygulu ve hassas olmalıdır.
 Çağrışımı zengin olmalıdır.
 Sürekli iç gerilim içinde olmalıdır. Böyle durumlarda sanatçı deşarj olur ve içindeki birikimi dışa vurur.
 Sabırlı olmalıdır.

 MİMESSİS KURAMINA GÖRE : Estetikte görülen şeylerin taklidi, sanat eseri olarak kabul edilir. Bu kuramı ilk olarak eflatun kullanmış sonunda a r i s t o  kullanmıştır .Bu kurama göre sanatçı gerçekliği taklit eden kişidir.
 Sanatçı gördüğünü aynen ortaya koymalıdır. Yaptığı esere kendi yorumunu katabilmesidir. Yani sanatçı gerçeği olduğu gibi taklit etmemelidir.

Sanatçının psikanalizi yapılabileceği gibi eserinin de psikanalizi yapılabilir.


NERBUNANT

Bütün hayatı boyunca sıkıntı çekmiş. Buna rağmen eser yapmaktan vazgeçmemiş. Her dönemi için bir portresini yapmış. Portrelerin de kendi psikolojik durumunu tahlil ediyor. Bunun için ışık ve gölgeden yararlanıyor. Renklerle insanların psikolojik durumunu ortaya koyuyor.

SANATIN MEYDANA GELMESİNDE ETKİLİ OLAN UNSURLAR

1. DİN  2) EKONOMİ    3) SİYASİ OTORİTE

Ekonomi geliştikçe kişilerin sanat eserine olan ilgisi artıyor. Ve çeşitli sanat kolları ortaya çıkıyor. Teknolojinin gelişmesi ile bazı sanat kolları ortadan kalkıyor. Mesela hat sanatı, t e s h ip sanatı. Teknolojinin gelişmesi ile sinema ve fotoğraf gibi yeni sanat kolları ortaya çıkıyor. Döküm kaynak teknolojisinin gelişmesi heykel sanatının gelişmesine sebep oluyor. Demir betonun kullanılması biçim değişikliklerine sebep oluyor. Alım gücü arttığı için sanat eseri için bir Pazar kuruluyor. Sanat eseri ve sanatçı devlet tarafından korunuyor. Zengin kişiler sanatçılara destek veriyor. Devlet resim sergileri açıyor. Ekonominin gelişmesi ile sanatçılar maddi bakımdan destek buluyor. Bunun en güzel örneğini selçukluların yaptığı kervansaraylar oluşturmaktadır.

Siyasi otorite sanatı nasıl etkilemiş? Sanatçının görevi toplumu aydınlatmaktır. Siyasiler bunu biliyor. Sanat her kesime hitap ettiğine göre siyasiler zaman zaman kendi fikirlerini benimsetmek için sanattan yararlanma yoluna gidiyorlar. Bu daha çok baskıcı yönetimlerde görülüyor. Eğer sanatçı siyasinin istediği eseri yapmazsa sanatçı cezalandırılıyor. Rejimin baskısına karşılık farklı sanat kolları ortaya çıkıyor. Siyasi mizah, taşlama, hiciv vb.

Din ve sanat : sanatın ortaya çıkışı din ile oluyor. Tanrıyı insan olarak düşündükleri için onları insan şeklinde çiziyorlar. Dinde değişmez belirli kurallar vardır. Sanatta ise kurallar sanatçıyı sınırlar. Bu yüzden sanatta adamına göre değişebilir.

Ahlak ve sanat : ahlak bir toplumdaki kültürden meydana gelir. Sanatın ahlaka aykırı yapılması söz konusu olamaz. Sanat adamı yaşadığı toplumun kurallarına uyarak eser ortaya koyar.
Bilim ve sanat  : sanat güzele ulaşmayı amaçlar. Öznel bir nitelik taşır. Çünkü ortaya konan sanat eserinde sanatçının bir yorumu söz konusudur. Sanatçı gerçeği aynen aktarmaz. Gerçeği değiştirerek ortaya koyar. Bilim ise gerçeklere ulaşmayı ve onları araştırıp ortaya koymayı amaçlar. Gerçeğin aynen ortaya konması söz konusudur.
Sanat ve teknik : teknik insanlarca faydalı olanı ulaştırmayı amaçlar. Sanatta ise estetik duygusunu uyandırmak esastır.

Sanat ve coğrafya : sanat faaliyetleri yaşanılan coğrafyanın durumundan etkilenir. Sanat adamı yaşadığı coğrafyadan mutlaka etkilenir.

Sanat ve uygarlık : sanatı iyice anlayabilmek için tabiatı çok iyi incelemek lazımdır diyor. (aristo) eski çağlarda insan yaşama sanatını öğrenmiştir. Örnek olarak mağaralara çizilen resimler . yaptıkları çanak çömlekler üzerine süsler yapıyor. Faydalı ile güzel farkı ilk devirlerde algılanmıyor. Sanat ile zanaat arasındaki ayrım anlaşılmıyor. Günümüzde bunun önemi ön planda. Faydalı olan ön plana çıkıyor. Elbisenin ısıtması ön plana çıkıyor.

SANAT İLE ZANAAT ESERİNİN FARKLARI

 Sanat eserleri insanları direkt olarak zanaat eserleri dolaylı olarak etkili oluyor.
 Sanatçı eserine imza atıyor.
 Sanat eseri bir tanedir. Sanayii eseri ise çok sayıdadır.
 Sanatçı esri kendi kafasında şekillendirir. Ondan sonra biçimlendirir. Ve unun karşılığında her zaman ücret almaz. Zanaat da talep edenin istedikleri ön planda olur ve karşılığında ücret alır.

Çağımız sanatında güzellik ön planda değil. Müzelerin önemi artmış. müzelere ilk gittiğimizde öncelikle üzerindeki süsler kullanılan  motivler insanın dikkatini çekiyor. Medeniyetin ilerlemesi ile  çalışmalarda da değişiklik ortaya çıkıyor. Boya tabancaları kullanılıyor. Kısa olan romanlar tercih ediliyor. Bugün sanat eserlerinde konu ve içerik önemli değil.

 Din adamları politikacılar, iş adamlar sanata ve sanatçıya korkuyla bakmışlar. Ahlakçılar ahlaklı toplum için çalışmışlar. BU AHLAKÇILAR NEDEN SANATTAN ÇEKİLMİŞLER? Sanat eseri toplum üzerinde etkili oluyor. BU İNSANLAR GERÇEKTEN AYRILIYOR HAYAL ALEMİNE DALIYOR. BU İNSAN RUHİ YÖNDEN ÇÖKÜNTÜYE UĞRAR. BU NEDENLE AHLAKÇILAR SANATA VE SANATÇIYA SERİN BAKIYORLAR.

 PEKİ DİN ADAMLARI NİÇİN ŞÜPHE İLE BAKIYORLAR SANATA? SANATÇI MDDE İLE UĞRAŞIYOR. İNSAN SANAT ESRİNE BAKTIĞINDA O MDDEYE DALMIŞ OLUYOR. DİN ADAMLARINA GÖRE SANAT İNSANA ALLAHI DÜŞÜNDÜRMESİ GEREKİRKEN MADDEYİ DÜŞÜNDÜRÜYOR. BUNUN İÇİN SANATA KUŞKU İLE BAKIYORLAR.

 PEKİ SİYASİLER NİYE KUŞKU İLE BAKIYORLAR? SİYASETÇİNİN AMACI YÜRÜRLÜKTE OLAN KANUNLARLA TOPLUMU YÖNETMEKTİR. SANATÇI ESERİ İLE TOPLUMUN YERLEŞMİŞ OLAN DÜZENİNİ DEĞİŞTİREBİLİYOR. SİYASETÇİLER BUNU BİLDİĞİ İÇİN SANAT VE SANATÇIYA SANSÜR UYGULANIYOR.

 İŞ ADAMLARI NEDEN SANAT VE SANATÇIYA ŞÜPHE İLE BAKIYOR? İŞ ADAMI MADDEYİ İŞLEYEREK İNSAN YARARINA SUNUYOR. SANATLA EKMEK PİŞMEZ. YAPACAK İŞİ OLMAYAN KİMSELERİN YAPTIĞI GEREKSİZ İŞ OLARAK GÖRÜYORLAR.

SANAT NEDİR?

Hoşa Giden Bağlantılardır. Sanat eserinin insanların hoşuna gitmesi gerekiyor. Estetik zevkleri yansıtma biçimi. Güzele ulaşmak amaç olmaktan çıkmış günümüzde. Sanatçının en önemli özelliklerden birisi algılamadır. Sanat sanatçının iç dünyasını karşılıksız olarak diğer insanlara çizgiyle renkle aktarılmasıdır. Sanat sadece güzel sanatlarla ilgili değildir. Daha geniş bir kavramdır. Sanatçı tarafsız olmalıdır.
1. plastik sanatlar. ( resim , mimari, heykel) maddeye biçim verilerek meydana getirilir.
2. Fonetik sanatlar ( edebiyat, şiir) kulağa hitap ederler.
3. Hem göze hem kulağa hitap eden sanatlar : ( tiyatro, opera , bale)
4. Tatbiki sanatlar : bahçecilik, modacılık, şehircilik.

SANAT İKİ ŞEKİLDE İNCELENİR
STATİK : ( RESİM, MİMARİ, HEYKEL) düşüncelerimiz hayallerimiz değişmiyor.
DİNAMİK : ( TİYATRO, OPERA, BALE) duygular, düşünceler değişebiliyor.
 BİR YERDE SANATIN ORTAYA ÇIKMASI İÇİN BAZI ŞARTLAR GEREKİYOR.( SANATA ETKİ EDEN FAKTÖRLETR NELERDİR)

1. MALZEME : ( tabiat örtüsü, ormanlar, bitkiler, ülkenin kurak veya taşlık olması sanatı etkiliyor. bitki örtülerinden ilham alarak güzel eserler ortaya çıkarılıyor. Mısırda palmiyeden ilham almışlar.)
2. KÜLTÜR
3. İKLİM
4. GÖÇLER VE SAVAŞLAR
5. EKONOMİK VE SİYASİ DURUM
6. DAHA ÖNCE KURULMUŞ OLAN UYGARLIKLAR MEDENİYETLER.
7. TEKNOLOJİK GELİŞMELER
8. DİN VE İNANÇ

 

Benzer konular

Üst Alt