ÖSS 2008 bol şanslar !! | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

ÖSS 2008 bol şanslar !!

  • Konbuyu başlatan cendere
  • Başlangıç tarihi
C

cendere

Ziyaretçi
Üniversitelerin sivilleşmesi için soruları yandaşlarımıza dağıttık. İşte hayatın içinden hazırlanmış gerçek ÖSS soruları. Bu soruların doğru cevapları için sıkıcı ders kitaplarına ihtiyaç yok. Hatta size okulda öğretilenleri unutun. Ders kitaplarınızı kapatın. Klişelerinizden kurtulun. Vicdanınıza kulak verin.
 
Not: Süreniz 367 dakikadır. İstediğiniz sorudan başlayabilir, demokrat ise arkadaşınızın kağıdına bakabilirsiniz. İyi şanslar.
 
 
SÖZEL BÖLÜM
 
1. ‘Kendisinin hapishaneye, heykelinin tımarhaneye konulduğu bir ülkede .................. nasıl yetişsin!’ cümlesinde boş bırakılan yere cümlenin akışı ve anlam bütünlüğü bakımından aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 
a) Tek parti özlemiyle yanıp tutuşanlar
 
b) Ekonomik kriz çıksa da faizden yolumuzu bulsak diyenler
 
c) Halka rağmen iktidar olmak isteyenler
 
d) Hem herşeyi en iyi bilen hem de demokratik olabilen cuntacılar
 
e) Düşünen Adam
 
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisini söyleyen kişide anlama bozukluğu vardır?
 
a) Türkiye demokratik bir hukuk devletidir, bu nedenle darbe olamaz.
 
b) Darbeler anayasamıza aykırıdır, bu nedenle darbe olamaz.
 
c) Darbeler evrensel hukuk kurallarına aykırıdır, bu nedenle darbe olamaz.
 
d) Darbeler üçüncü dünya ülkelerinde olur, bu nedenle Türkiye’de olamaz.
 
e) Hepsi
 
 
3. Diyarbakır’da sarı - kırmız - yeşil renklerinin yan yana gelmesi yasaktır.
 
Bu doğrusal önerme gereğince aşağıdakilerdan hangisi mümkündür?
 
 
a) Diyarbakır manavlarında limon, domates ve hıyar yan yana dizilebilir.
 
b) Trafik ışıkları aynı anda yanabilir.
 
c) Sarı elbiseli bir kadın karpuz kesebilir.
 
d) Sarılık olmuş bir çocuk Diyarbakır Spor forması giyebilir.
 
e) Hiçbiri
 
 
4. Aşağıdakilerden hangisi Deniz’e aittir?
 
a) Millet
 
b) Devlet
 
c) Din
 
d) Silahlı ve bürokratik elitlerin desteği
 
e) Halk desteği
 
 
5. Muhtemel yeni bir askeri darbe sonrası Türkiye’nin müttefikleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 
 
a) Fiji
 
b) Myanmar
 
c) Sudan
 
d) Pakistan
 
e) Türkün Türk’ten başka dostu yoktur.
 
 
6. Dönemin CHP milletvekili bir meclis konuşmasında ‘Bineceğim eşeğin benden akıllı olmasını ister miyim’ demiştir. Bu cümlede teşbih sanatı ile kullanılan ‘eşek’ sözcüğü ile gerçekte ne anlatılmak istenmiştir?
 
 
a) Manisa eşeği
 
b) Mercedes S320
 
c) Halk
 
d) Bir katır hayvanı
 
e) Bir binek hayvanı
 
 
7. Gelişmiş canlılarda organlar bir araya gelerek sistemleri oluşturur.
 
Buna göre yasama, yürütme ve yargı organlarında meydana gelen sorunlar aşağıda verilen sistemlerden hangisinde en büyük hasara yol açar?
 
a) Monarşi
 
b) Demokrasi
 
c) Totalitarizm
 
d) Oligarşi
 
e) Meşrutiyet
 
 
Lütfen 9 ve 10. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.
 
 
Bir general bir savcıya: ‘Ben senin yaşındayken öyle bir darbe ortamı hazırlanırdı ki, kimse darbeye karşı çıkamazdı’ Savcı
generale: ‘O da bir şey mi, ben senin darbe yaptığın yaşa gelmeden öyle bir dava açtım ki, ortamın müsaitliğiymiş, ekonomiymiş hiçbirini takmadım. Kimse de bir şey diyemedi.’ demiştir.
 
 
8.Yukarıdaki konuşmaya göre savcı ve generalin yaşları hakkında ne söylenebilir?
 
 
a) Savcı’nın yaşı generalin yaşının 2 katından 3 fazladır.
 
b) General, savcının portakalda vitamin olduğu yıllarda 5 yaşındadır.
 
c) General savcının büyükannesiyle sek sek oyanayacak kadar yaşlıdır.
 
d) Kendilerini genç hissettiklerinden yaş önemli değildir.
 
e) Hepsi
 
9. Yukarıdaki konuşma kaç yılında yapılmış olabilir?
 
 
a) 2008
 
b) 1997
 
c) 1992
 
d) Hadi canım bu devirde böyle bir konuşma olamaz
 
e) Burası Türkiye, her yıl olması muhtemel
 
 
10. Yukarıdaki konuşmaya göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 
a) General darbe ortamının hazırlanmasından haberi olduğunu ima etmiştir.
 
b) Savcı, generalden daha büyük bir iş başarmıştır.
 
c) Generalle savcı aynı düşüncenin yılmaz savunucularıdır.
 
d) Hepsi
 
e) Hiçbiri
 
 
Lütfen 12 ve 13. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız:
 
 
‘(1)Bir kuvvet komutanı, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nı veya bir üyeyi arayıp, ‘şu kararı almazsanız, darbe yapacağız’ der mi? Bunun akla sığan bir tarafı var mı? Mantıklı bir yönü var mı? Olacak iş mi?(2) Ayrıca öyle haber verilerek darbe mi yapılır? Darbe yapmanın da kuralları vardır, gizliliği vardır. Bu bile düşünülse, iddiaların saçma olduğu anlaşılır.’
 
 
11. Yukarıdaki parça ve parçanın yazarı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
 
a) Parça, ‘Darbe ve Darbe Yapma Kuralları’ isimli bir kitaptan alınmış olabilir.
 
b) Darbe, aleni olarak yapılmaz.
 
c)(2) numaralı bölüm metinden çıkarıldığında parçanın yazarının demokrat olduğu savunulabilir.
 
d) Metnin tamamı göz önüne alındığında metinde demokratik kurallara bir aykırılık bulunmamaktadır.
 
e) Haber verilen, yapılan eylemin adı hiçbir şekilde darbe olamaz.
 
12. Parçada geçen ‘Ayrıca öyle haber verilerek darbe mi yapılır?’ ifadesine göre aşağıdakilerden hangisinin doğru olduğu savunulabilir?
 
a)Bu ifadeden darbenin hiçbir şekilde haber verilemeyeceği sonucu çıkar.
 
b)Yazar haber verme yönteminin yanlışlığını vurgulamıştır. İfadeye göre telgraf, faks veya internet yoluyla haber verildiğinde darbe kurallarına aykırı davranılmış olmaz ve darbe geçerlidir.
 
c)Yazar darbeye her şartta karşı olmakla birlikte, darbenin haber verilmesinin işlemi ayrıca şekil kuralları açısından da
sakatladığını anlatmaya çalışmaktadır.
 
d)Yazar teknoloji çağında iletişimin önemine vurgu yapmaktadır.
 
e) Hiçbiri
 
13.Atatürk’e ait ‘Egemenlik bila kayd-ü şart milletindir.’ cümlesi günümüz Türkçesine çevrilmek istendiğinde aşağıdakilerden hangisi en doğru çeviri olur.
 
a) Ben egemenliğe egemenlik demem, içinde asker olmayınca.
 
b) Herkes bir yere kadar egemen olabilir, millet de olsa haddini bilmeli.
 
c) İsmine bakılmaksızın herkes milletin bir ferdi olduğu için, millet adına parti kapatabilir.
 
d) Egemen Bağış ile Fikret Bila, Millet Parkı’nda kayıt dışı bir şartname hazırlamıştır.
 
e) Hepsi
 
14. 49 yılla yargılanan ve 39 yıla mahkum edildikten sonra askeri mahkemenin tahliye ettiği bir mahkum hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
a) Komutanı tanıyordur, iyi çocuktur.
 
b) Hakim de tanıyordur, efendi çocuktur.
 
c) Hakim tanımıyordur ama komutanın tanıması yeterlidir.
 
d) Kurşun atan da yiyen de şereflidir.
 
e) Hepsi
 
15. Parti kapatma gerekçeli kararında ‘Suç olmasa bile ceza verilmesi gerekir’ diyen bir savcıya aşağıdakilerden hangisi
önerilebilir?
 
a) Suç ve Ceza’yı okuması
 
b) LAW101-Hukuğa Giriş dersini tekrar alması
 
c) TC sınırları içerisinde savcılık yaptığı için şükretmesi
 
d) ‘Keser döner sap döner gün gelir hesap döner’ atasözü
 
e) Hepsi
 
16. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth Türkiye’ye gelerek birçok irticai faaliyette ve laikliğe aykırı eylemde bulunmuştur. Kraliçe Elizabeth’in kraliçelikten men edilmesi ve Büyük Britanya Krallığı’nın süresiz kapatılması için Türk Yargıtay’ı, İngiltere Anayasa Mahkemesi’ne dava açmayı kararlaştırmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapatma davasının en önemli delili olabilir?
 
a) Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamını önlemek için 1961 yılında Türkiye’ye gelmesi
 
b) Bursa Yeşil Cami’ye giderek laikliğe aykırı eylemlerin odağı olması
 
c) Yeşil Cami’de Rahman Suresi’ni 10 dk. gözlerini kırpmadan dinlemesi
 
d) Camide başını örtmesiyle Kraliçe’nin gizli gündeminin olduğunun anlaşılması
 
e) Başörtülü olmasına rağmen Hayrunnisa Gül’ün bulunduğu resepsiyona iştirak etmesi
 
17.‘Yüzde doksanbeşle bile gelseler devletin çeşitli kurumları gereken cevabı verecektir’ cümlesinde aşağıdaki kalıplardan hangisi bulunmaz?
 
a) Darbeli tamlama - darbe tamlaması
 
b) Tepeden inmeci zarf tümleci
 
c) Kıymeti kendinden menkul edilgen ortaç
 
d) Öz-uzman akademik nesne
 
e) Ölür müsün öldürür müsün edatları
 
18. 18’ini doldurarak oy kullanma hakkına erişen bir gencin ruh hali aşağıdakilerden hangisi gibidir?
 
a) Ara sıra (istem dışı da olsa) göbeğini kaşıdığı için tedirgindir.
 
b) Dağdaki bir çoban olduğu için kullanacağı oyun sayılıp sayılmayacağı hakkında bir fikri yoktur.
 
c) En doğal hakkına erişebildiği için büyük bir sevinç içerisindedir.
 
d) Kullanacağı oyun bir değil de bilmem kaç bin küsur oy yerine geçmesi için NTV’de program sunmayı düşünmektedir.
 
e) 1946 seçimlerindeki gibi açık oy, gizli sayım yapılmasından korkmaktadır.
 
19. Başörtüsü ile üniversitesine girmeye çalışan bir öğrencinin üniversite kapısında en zor duyacağı sesleniş cümlesi aşağıdakilerden hangisidir?
 
a) Giremezsin, rektörün emri var!
 
b) Her yerin bir kuralı var kardeşim!!!
 
c) Hem farz diil ki?
 
d) Biz mayoyla geliyor muyuz?!!
 
e) Merhaba!
 
20. Bir Sarıkız sevmiştim Ayışığında
    Özden’in ki gibi, örnekçesine
    Sevdamın adını koymuştum Ergenekon
    Tam erecekken muradıma
    Sarıkız kaçtı, Ayışığı karardı
    Ergenekonların bitmesi en büyük karardı.
 
Yukarıdaki dizelerin sahibi olan kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 
a) Özden adında birinin darbe yapacağını anlatmaktadır.
 
b) Adam Sarıkız’a gerçekten aşıktır.
 
c) Ayışığı tekrar çıkarsa amacına ulaşacaktır.
 
d) Ergenekon destanının kahramanlarındandır.
 
e) Kendine Özden’i örnek almaktadır.
 
21. Aşağıdakilerden hangisinde ‘Tecavüzcü suçlu ama kız da mini etek giymeseydi’ cümlesindeki ‘ama’ bağlacı aynı anlamda
kullanılmıştır?
 
a) Darbe kötü ama AKP’nin de 1 Mayıs’ta yaptıkları ortada.
 
b) Demokrasi iyi ama biz henüz hazır değiliz.
 
c) Hrant Dink’in öldürülmesine karşıyım ama o da çok yanlış konuştu.
 
d) Menderes’in asılması kötü ama o da Tahkikat Komisyonu kurmuştu.
 
e) Hepsi
 
22. Bir siyasal iktidarın hataları ile Ergenekon’u eşitleyen bir düşünce akımı hakkında ne söylenebilir?
 
a) Bir günlük solculardır
 
b) Her zaman solculardır.
 
c) Radikal solculardır.
 
d) Eski solculardır.
 
e) Hepsi
 
 
23. ‘Türk, bu ülkenin yegane efendisi, yegane sahibidir. Saf Türk soyundan olmayanların bu memlekette tek hakları vardır; hizmetçi olma hakkı, köle olma hakkı. Dost ve düşman, hatta dağlar bu hakikati böyle bilsinler.’ sözünün sahibi ve ilk Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt adına hukuk ödülü veren İstanbul Barosu’nun bundan sonraki ödülünün ne olması beklenir?
 
a) Mussolini Adalet Ödülü
 
b) Adolf Hitler Barış Ödülü
 
c) İdi Amin İnsanlık Ödülü
 
d) George W. Bush Sempati Ödülü
 
e) Tarık Akan En İyi Erkek Oyuncu Ödülü
 
24. MGK kararlarının her zaman ciddiyetle karşılanması ve dikkate alınması, bu kararların ‘emir’ mahiyetinde olmalarından değil,‘verilebilecek en doğru ve uygun’ kararlar olmalarındandır.
 
Devletin ciddi kurumlarından haber ajanslarına düşen bu metne göre aşağıdaki yargılarından hangilerine varılabilir?
 
I - MGK herkes için herşeyin doğrusunu bilen ideolojiler üstü dogmatik bir kurumdur.
 
II - MGK kararları kendisinden daha üst bir kurum var olmadığı için hiçbir şekilde denetlenemez
 
III - ‘Doğru’ kavramının felsefi tartışmalara konu olması anlamsızlaşmıştır.
 
a) Yalnız I
 
b) Yalnız II
 
c) I ve II
 
d) II ve III
 
e) I, II ve III
 
Lütfen 25 ve 26. soruları aşağıdaki metinlere göre cevaplayınız.
 
I - ‘Askerde katıksız hapis cezası, hekim gözetimi altında çektirilen bir cezadır. Halkının büyük bir çoğunluğunun başlıca gıdasını ekmek teşkil eden bir ülkede bir cezalının üç gün yalnızca bu gıda ile yetinmek zorunda kalmasını eziyet ve işkence saymak gerçekçi bir görüş ve anlayış olamaz...’
 
II - ‘Askerlik şerefli bir görevdir. Bu şerefin korunması en ağır müeyyideleri dahi haklı kılar. Askerlik şerefine leke
sürenlerin, yerine göre hapis, ağır hapis, hatta idam cezasıyla cezalandırılmaları yeterli değildir...’
 
III - ‘Devlet organları ve idari makamları, bütün işlemlerinde ve her türlü kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır’
 
 
25. Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri Anayasa Mahkemesi tarafından verilen bir karardır?
 
a) I
 
b) III
 
c) I ve II
 
d) II ve III
 
e) Hiçbiri
 
26. Yukarıdaki maddelerden hangisi ya da hangileri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir?
 
a) II
 
b) I ve II
 
c) III
 
d) I, II ve III
 
e) Hiçbiri
 
 
SAYISAL BÖLÜM
 
 
1. Yukarıdaki şekle göre İstikrarsızlık ve Hukuksuzluğun Türkiye’de rahat rahat dolaşması için hangi anahtar veya anahtarlar kapatılmalıdır?
 
a) DTP kapalı AKP açık
 
b) DTP kapalı AKP kapalı
 
c) DTP açık AKP kapalı
 
d) DTP açık AKP açık
 
e) Herbiri
 
Lütfen 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgiye göre cevaplayınız.
 
Tuzla Tersanesinde çalışan Ahmet bir işi 3x saatte, Mehmet ise aynı işi 2x saatte bitiriyor. Ancak Ahmet’in muhtelif bir iş
kazasına uğraması ve Mehmet’in de yine olası bir patlama sonucu yaralanmasıyla iş yarım kalıyor.
 
2. Buna göre tersanedeki işin bitirilmesi için kaç işçinin daha kazaya uğraması gerekmektedir?
 
a) Haftada 3 işçi
 
b) Ayda 5 işçi
 
c) Her gün 1 işçi
 
d) Hepsi
 
e) Medya ölümleri abartıyor
 
3. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın kaza olması durumunda ‘Bu ölümler gemi sanayimizi çekemeyen dış güçlerin bir komplosudur’ deme olasılığı kaçtır?
 
a) %98
 
b) %97
 
c) %99
 
d) %99,5
 
e) %99,9
 
4. Her hafta Kürtlerin aşağılandığı Pars Narkoterör, Tek Türkiye, Gazi dizilerinin OBEB’i (ortak bölenlerin en büyüğü)
aşağıdakilerden hangisidir.
 
a) Kötü senaryo
 
b) Amatör oyunculuk
 
c) Ucuz ırkçılık
 
d) Kötü niyet
 
e) Düşük zeka seviyesi
 
5. Birlikte yaşayan iki türün karşılıklı olarak birbinden faydalandığı ilişkiye mutualizm denir. Buna göre aşağıdaki çiftlerden hangisi arasında mutualist ilişki bulunmaz?
 
a) Pire-İnek
 
b) Köpek balığı-Vatoz
 
c) CHP-Ergenekon
 
d) Anayasa-Anayasa Mahkemesi
 
e) RTÜK-TRT
 
6. ‘Ayaklar baş olursa, kıyamet kopar’ sözünü söyleyen bir kişinin aşağıdaki hayat hikayelerinden hangisine sahip olması durumunda hayret katsayımız en yüksek seviyede olur?
 
a) Nişantaşı’nda doğup büyümüştür.
 
b) Lise eğitimini İsviçre’de almıştır.
 
c) ‘Best Model of The World’ yarışmasında derece almıştır.
 
d) Popüler bir televizyon programında sunuculuk yapmaktadır.
 
e) Kasımpaşa’da doğup Başbakanlığa yükselmiştir.
 
7. 1 Türkiye = 70 milyon vatandaş denkleminin sadeleştirilmiş hali 1 TBMM = 550 milletvekili olduğuna göre Türkiye’nin kendine has şartlarında sadeleştirme devam ettirildiğinde aşağıdaki denklemlerden hangisine ulaşılır?
 
a) 1Anayasa
 
mahkemesi =11 üye
 
b) 1 CHP = 98 milletvekili
 
c) 1 TSK = 4 kuvvet komutanı
 
d) a ve b
 
e) Hepsi
 
8. Bir video paylaşım sitesi birbirinden ayrık ve bağımsız x, y ve z sakıncalı videolarından dolayı aşağıdaki tabloda belirtilen frekanslarda kapatılmaktadır:
 
Buna göre aşağıdaki tarihlerden hangisinde video paylaşım sitesinin açık olma ihtimali %12 dir:
 
a) Kurban Bayramı arefesi
 
b) 2036 yılı Ocak ayının ilk Salı günü
 
c) 19 Mayıs 2009
 
d) Önümüzdeki ilk 29 Şubat günü
 
e) 2008 yılı Babalar Günü
 
9. Bir kız öğrenci 19 Mayıs Stadyum Töreninde ‘Atam izindeyiz’ yazan bin kişilik fon grubu içindedir. ‘İzindeyiz’ kelimesinin
ikinci ‘i’sinin noktasının sol üst köşesini gösteren plakayı tutmak için güneşin alnında 4 saat 53 dakika ayakta dikilerek; ömrü boyunca yapması gereken cumhuriyet bekçiliğinin ne kadarını tamamlamıştır?
 
a) % 0,17
 
b) % 1,4
 
c) % 0,09
 
d) % 1,008
 
e) % 2,63
 
10. Yargı, ordu, medya, sivil toplum eşkenar dörtgeninin iç açıları toplamı ne zaman 367 olur?
 
a) Tehlikenin farkına varıldığında
 
b) 27 Nisan muhtırasını kimse takmadığında
 
c) Gerektiğinde
 
d) Cumhuriyet mitingleri işe yaramadığında
 
e) Bu şekil dötgen olmaz, olsa olsa yamuk olur.
 
11.Doğal ortam koşulları ile baş edecek savunma ve yaşam sistemleri geliştirme yeteneğinden yoksun olduğu halde, değişen dünya ve çevre koşullarına rağmen onlarca yıl sabit kalabilen canlılar, dünyanın hangi bölgesinde asla bulunamaz?
 
a) Su kenarlarında
 
b) Gerçek demokrasilerde
 
c) Türkiye’deki partilerde
 
d) Balta girmemiş ormanlarda
 
e) Türkiye üniversitelerinde
 
12. 45 derecelik bir eğik düzlemde dengede durmaya çalışan Türk ne yapsın (tan45=1)?
 
a) Öğünsün, çalışsın, güvensin
 
b) Çalışsın, güvensin, öğünsün
 
c) Güvensin, çalışsın, öğünsün
 
d) Çalışsın, öğünsün, güvensin
 
e) Uzansın, yatsın ve hababam öğünsün
 
13. Bir ‘erke donergeci’nin küçük çarkında X ok, büyük çarkında 367 mandal var ise, Erg=61.x+1 enerji formulüne göre dönergecin maksimum verimi ne olur?
 
a) % 47
 
b) 8/11
 
c) % 20.85
 
d) Sistem çalışmaz
 
e) NaN
 
14. İstanbul Emniyet yetkililerince orantılı güç aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:
 
1 bilye + 2 orta büyüklükte taş = 8 biber gazı + 3 gözyaşartıcı bomba.
 
Bu oranlara göre; 1 Mayıs’ta 3 taş 2 bilyesi olan Eda polisten ne kadar biber gazı ve göz yaşartıcı bomba yemiştir?
 
(Not: Eda’nın yediği coplar ihmal edilebilir)
 
a) 17 biber gazı + 8 göz yaşartıcı bomba
 
b) Hesaplayamayız çünkü Hakkı’ya atılan bombalardan da nasibini almıştır.
 
c) Ama bu orantısız güç.
 
d) Oranını polisten daha iyi mi bileceksin.
 
e) Evdeki hesap polisin hesabına uymayabilir.
 
15. A’nın favori darbesi 27 Mayıs’tır. B’nin favori darbesi 12 Mart ve 12 Eylül’dür. C’nin favori darbesi 28 Şubat ve 27
Nisan’dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi en doğrudur?
 
a) A ve B düşmandır.
 
b) A ve C dosttur.
 
c) C, A’yı ve B’yi tanımamaktadır.
 
d) B ve C Kızıl Elma hoşafı olmuştur.
 
e) A, B ve C büyük yanlış yapmaktadır. Darbenin favorisi olmaz.
 
16. Kaos = Medya [(Ergenekon * CHP) + Yargı]2 + x
 
Yukarıdaki çok bilinenli denklemde, tek bilinmeyen x olduğuna göre, eşitliği sağlayacağı varsayılan x bilinmeyeni nedir?
 
a) Belediye çukurlarının kapatılması
 
b) İktidar partisinin kapatılması
 
c) Bütçe açığının kapatılması
 
d) Disneyland’ın kapatılması
 
e) Bu yaz Reina’nın kapatılması
 
17. Önder’in bir cep telefonu vardır. Önder bir hafta boyunca yapılan 20 denemenin 17’sinde ‘no’ yerine telefonun ‘yes’ tuşuna basmıştır.Seçimlere 32 partinin girdiği varsayıldığında, Önder’in oy pusulasında CHP’nin kutucuğuna basamama ihtimali kaçtır?
 
a) %58
 
b) %79
 
c) %82
 
d) %90
 
e) %91
 
18. 1960 darbesinde mevcut 1 radyo istasyonu Milli Birlik Komitesi üyesi 38 general tarafından; 1981 darbesinde mevcut 1 radyo ve 1 TV istasyonu Milli Güvenlik Konseyi üyesi 5 general tarafından basılmıştır. 2008 yılında 50’den fazla ulusal binlerce yerel TV istasyonu ve sayısı bilinemeyecek kadar radyo istasyonunu bulunduğu düşünüldüğünde, muhtemel bir darbe için kaç generale ihtiyaç duyulmaktadır?
 
a) 7903
 
b) 16544
 
c) 19352
 
d) 25098
 
e) 34791
 

Benzer konular

Üst Alt