Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Kanunu | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Kanunu

  • Konbuyu başlatan akkuru
  • Başlangıç tarihi
A

akkuru

Ziyaretçi
            VALİLİĞİNE
  (Milli Eğitim Müdürlüğüne)

İlgi: a) 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
b)  18 Ocak 2000 tarihli ve 23937 say.Res.Gaz.yayımlanan MEB.Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
c) MEB.Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği
d) 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu


Özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri alanında yürütülen hizmetlerin daha geniş öğrenci kesimine etkili olarak ulaştırılması, özel eğitim taramaları,  gelişim yetersizlikleri ve öğrenme güçlüklerinin tespiti amacıyla sürdürülen eğitsel tanılama hizmetlerinin günümüz eğitim anlayışına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir.

İlgi (a) Kanun Hükmünde Kararname ile ilgi (b) ve (c) Yönetmelik esasları doğrultusunda Rehberlik ve araştırma merkezlerince  yürütülen hizmetlerin 2005-2006 eğitim-öğretim yılında daha etkili olarak gerçekleştirilmesi için aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi gerekmektedir.

1- Nüfus ve hizmet potansiyeline göre İlçe’lerde açılan rehberlik ve araştırma merkezlerinin görev alanları; bu merkeze bağlanan diğer yerleşim birimlerinin ulaşım ve hizmetlere duyulan talepleri dikkate alınarak belirlenmeli ve oluşturulan çalışma bölgesi Rehberlik Hizmetleri İl Danışma Komisyonlarında karara bağlanmalıdır.Yeni açılan  merkezin  personel normları da bu bölgenin nüfusu esas alınarak teklif edilmelidir.

2- Özel eğitim rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına ilişkin olarak yeni açılan rehberlik ve araştırma merkezlerinin,  ihtiyaç duyacakları basılı malzeme örnekleri ve kurum standartları konusunda http://www.orgm.meb.gov.tr/ adresinden yararlanarak kurumun eksikliklerini hızla giderme konusunda ilçe milli eğitim müdürlükleri gerekli desteği sağlamalıdır.

3- Bakanlığımıza ulaşan resmi olmayan paylaşımlardan rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilen eğitsel tanılama hizmetleri sonunda bireylerin, zaman zaman direk olarak bazı özel özel eğitim  kurumlarına yönlendirildikleri ifade edilmektedir.
Yapılan eğitsel değerlendirmeler sonucunda bireylere veya ailelerine, almaları gereken özel eğitimle ilgili olarak değerlendirmeler paylaşılmalı, bölgede hizmet veren herhangi bir özel özel eğitim kuruma isim verilerek yönlendirme yapılmamalıdır.
1/2-2-

4-  İlgi (d) Kanun’nun 16.maddesine göre özel özel eğitim kurs ve merkezlerinin özel eğitim hizmetlerinden yararlanacak olan bireylerin eğitsel değerlendirme ve tanılamaları, eğitim planlamaları rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılacak ve gelişimleri her yıl yeniden değerlendirilecektir.

Kanun gereği rehberlik ve araştırma merkezlerinde yapılacak bu hizmetlerin tanılama ve değerlendirme aşamalarında  sorun yaşanmaması, özel eğitim gerektiren bireylerin mağdur olmamaları için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri ile rehberlik ve araştırma merkezleri, bölgelerindeki özel özel eğitim kurs ve merkezlerinden bu konuda gelecek talebi tespit ederek bu hizmetlerin yerine getirilmesinde gerekecek alt yapı, çalışma ortam düzenlemeleri, tanılama ve eğitim planlamasını yapacak rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni ihtiyacı konularında gerekli tespitleri yaparak gerekli hazırlıklarını tamamlayacaklardır.

Gereğini önemle rica ederim.


A.Haydar SILDIROĞLU
Bakan a.
Genel Müdür
 

Benzer konular

H

hakan

Ziyaretçi
paylaşım için teşekkür ederim.
 
Üst Alt