Sanatın Kaynağı Nereden Çıkmış | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Sanatın Kaynağı Nereden Çıkmış

  • Konbuyu başlatan feyza05
  • Başlangıç tarihi
F

feyza05

Ziyaretçi
SANATIN KAYNAĞI NEREDEN ÇIKMIŞ

 TABİAT
 PSİKOLOJİ
 ACI VE ÜMİTTEN
 OYUNLARDAN
 DİNDEN ( ENÇOK KABUL GÖREN BUDUR. )

        RE N K

         Cisimler çarpan ışığın   yan sıyarak g öze gelmesiyle oluşan duyumlara RENK diyoruz. Göz ile anlaşılan bir ışık demetidir. Öncelikle ışığa ihtiyaç vardır. Rengi algılayabilmek için ışık, göz ve beyin birlikte hareket etmelidir.


RENK ANLAMI ÜÇ SİSTEM İÇİNDE DÜŞÜNÜLÜYOR

1) FİZYOLOJİK SİSTEMDE RENK
2) FİZİKSEL SİSTEMDE RENK
3) PSİKOLOJİK SİSTEMDE RENK

1) RENK beynimizde uyaran bir durumdur.
2) Çeşitli ışık cinslerinin gözün retina tabakasına gelmesiyle uyarılar sinirlerle alınan duyumlar beyine iletilir. Işığın görünüşü fizyolojik bir olaydır.
3) Renk ışıkla kaybolan ölçülerle geniş olarak belirtilen olaydır. Çeşitli titreşimlerden meydana gelir. Bu titreşimler ışık dalgalarıdır. Renk dalgaları farklı uzunluktadır. Renklerin algılanması görme ile ilgilidir. Göz insandaki en gelişmiş organdır. Göz optik bir organdır. Görebilmek için önce ışık ve nesnelerin olması gerekir. Eğer ışık olmazsa göremeyiz . görmek için en az ay ışığı kadar bir ışık lazımdır. Bu ışıkta bile görme net değildir. Net görebilmek için bol ışığa ihtiyaç vardır. göz ışık uyarımlarını belirli işlemden geçirerek algılamayı sağlıyor. Gözde ışığa karşı duyarlı alıcı bir tabaka bulunmaktadır. Göz bebeğine ışık fazla gelince kısılarak az gelince açılarak ışığın göze girişini ayarlar. Alınan sinyaller sinirleri uyarır ve bu sinyaller sinir dipleri yardımı ile beyne iletilir. Böylece görsel algılanma sağlanmış olur. 1670 yılında ünlü ingiliz fizikçi İSHAK NİLTON güneş ışığını elmas bir prizmadan geçirerek ışığı ayrışmıştır. Nilton  bu deneyinde ışığı bir beyaz perde üzerine düşürerek renklerin bir sıra meydana getirdiğini göstermiştir. Bu renk sırasına GÜNEŞ TAYFI adını vermiştir.

Güneş tayfında sırasıyla kırmızı, turuncu , sarı, yeşil, mavi, lacivert, menekşe moru . beyaz ışık bir renkler topluluğudur. Güneş tayfı içinde göz ancak altı rengi seçer. Bu renklerden sarı, kırmızı, mavi  ana renktir. Bu renklerin yapılması mümkün değildir. Turuncu, yeşil ve mor ara renklerdir. Ana renkler ara renklerin ikişer ikişer karışmasından meydana gelir. Kırmızı ile sarının karışmasından turuncu, mavi ile sarının karışmasından yeşil, kırmızı ile mavinin karışmasından mor meydana gelir. Sarı, kırmızı, turuncu sıcak renkler, mor, yeşil, mavi soğuk renkler olarak adlandırılır. göz vasıtası ile kavrama ve bütün objeleri aydınlatarak renklendiren bu ışıkların her birine RENK TESİRİ  denir. Göz uzun süre aynı renge baktığı zaman o rengi göremez. Çünkü retina o rengin zıddını meydana getirir. Göz rahatsızlıkları arasında RENK KÖRLÜĞÜ renklerin seçilememesinden ileri gelmektedir. Renk körü olan insanlar eşyaların biçimlerini görürler. Yalnız renklerini seçemezler. Yeşil ile kırmızıyı seçemezler. Bu hastalığa daltonizm denir. Renk körlüğü erkeklerde kadınlardan % daha fazladır.

RENKLER NE İŞE YARAR

Renklerle mesaj yollanır, iletişimde kullanılıyor,teslimiyeti ifade ediyor. İlk insanlar rengi mağaralarda kullanmış.

İNSANLAR RENKLERİ NİÇİN KULLANMIŞLAR


• BULUNULAN MEKANI DEĞİŞTİRİYOR.
YAZIDAN ÖNCE İNSANLAR RENKLERİ KULLANMIŞLARDIR. Kullandıkları bu renkler zamanımıza kadar ulaşmıştır. İlk çağlarda kullanılan bu renkler insanları fizyolojik ihtiyaçlarını gidermemiştir.
• Eski insanlar renkleri büyü amaçlı kullanmışlar. Her renge bir anlam yüklemişlerdir. O renkler duyguların ifadesi olmuştur. Tapınma törenlerinde görsel etkileyicilik normal hayattan farklı bir görünüm ve mekanın renklerle elde edilmesi insanları renk kullanmaya yöneltmiştir.
• Farklı mekanlar yaratmak için
• İnsanlatr kendilerini kamu fule etmek için
• Aynı zamanda insanlar kendilerini çok korkunç ve ürkütücü göstermek için
• Güzelleşmek, kendini beğendirmek için
• Hiyerarşi için kullanılmıştır.

Renklerin isimleri ilk çağdan itibaren eski mısırda bilinmekteydi. Renkler büyücülükte de kullanılmıştır. Mavi, sarı ,kırmızı, siyah eski mısırda büyü renkleri olarak kullanılmıştır. İlk çağlarda olduğu gibi günümüzde de insanlar terslikten, aksilikten uzak tutacağına inandığı renkleri vardır. Mavi renk nazardan korunma için kullanılır.

Çin ve hindistanda kırmızı mavinin anlamı doğrultusunda kullanılır. Eski insanlar gelişi güzel boyanmamıştır. Seçtikleri renkler yaşadıkları coşkuyu ya da matemi belirten renklerdir. Eski romada bazı renkleri elde etmek çok zor olduğundan bu renkleri sadece krallar kullanırdı. İnsan ırklarının da renkleri vardır. Renkler dinler ve inançlar açısından da önemli bir yer tutar. Sarı eski çağlardan beri tanrıya yakıştırılmıştır. Yeşil islamiyetin sembolü olarak görülmüş.

RENKLERE TARİHTEN BU YANA BELİRLİ ANLAMLAR YÜKLENMİŞTİR

MAVİ :  Rahatlık verir, sonsuzluğu çağrıştırır. Sakinlik, Birleştirici, Serinletici Renk Olarak Görülmüş. Bütün Erdemler Mavi Renge Verilmiş . mavi gerçeğin hayale dönüştüğü sonsuz bir yolun rengidir. İnsanı kendine çeker. Bir yönüyle de mavi içe dönüktür. Derin duyguların ifadesidir. Romantik yaşam biçimini simgeler. Sevgiye, duyguya, güzelliğe yöneliktir. Anlayışlıdır. Temel özelliği kendisi ve çevresi ile barışık olmasıdır. Mavi bulunduğu ortama uyar, insanları anlar. Sadakat ve güven verir. Sevgiliye sadakat içerir. Estetik yaşamı teşkil eder, çekicidir, hoştur, sanat felsefesinde kendine özgü güzellik diye geçer. İnce düşüncelerin , hassalığın bütün türlerine uyar. Mavideki insan duyarlığı diğerlerinden fazladır. Mavi duyguların derinliğidir, sakinleştiricidir, duygusal onarımdır, gevşemedir, iyileşmedir, sessizliğin fizyolojik ve psikolojik dingilliğin renkli temsilcisidir.  Gerilimden uzaklaşma, dinlenme, gevşeme, barış, kendini onarım ihtiyacıdır. Mavi ait olmak demektir. Yaşam ve ahlaki değerlerin denge içinde yürütülmesidir. Sonsuz huzur duygusudur. Renklerin en derin olanıdır. Ciddiyet asalet içerir. Adaletin rengidir. Soğuktur. Mavi ile iç içe olduğumuzda içimizi bir genişlik kaplar evliya rengi ermiş rengi de denir. koruyucu özelliğinden dolayı güven verir. Dengeyi sağlayan bir renktir.

İnsanların konsantre olmaları gereken ortamlarda kendileri ile baş başa kaldıkları durumlarda mavinin kullanılması tercih edilmiştir. Hint felsefesinde yogo kullananlar mavi rengi kullanmışlardır. mavi ışık altında kalan kimselerin kasları gevşemekte , nabız atışı zayıflamaktadır. Diskoteklerde romantik parçalarda mavi ışık kullanılır.

KIRMIZI :  En  uç renklerden birisidir. Tehlike işaretidir, çekicidir. Her işin önderi olmak ister. Dışa dönüktür, eksantriktir, cesurdur, yüreklidir, risk almayı sever, kazanmayı sever, başarılı olma duygusu ile kaynar, kaybetmekten hoşlanmaz, başarısızlığı sevmez,  hep önde olmak ister, başına buyruktur, söz dinlemez aktiftir, girişkendir, önderlik yapma yeteneğine sahiptir, grupların önünde olmak ister, gölgede kalmayı sevmez, hareketlidir, belirleyicidir, gücüne güvenmenin coşkusunu yaşar, güç gösterisinden hoşlanır, TEMEL FELSEFESİ; KAZANMAK VE GÜÇLÜ OLMAKTIR.  Saldırgandır, kazanmanın kurallarını kendi belirler, kurallara uyumlu değildir, duygusal tepkilerin anlatımı çok güçlüdür, kabullenici değildir, ortama uyum sağlayıcı değildir, kendisi kabullenilsin ister, kendisine uyum sağlansın ister, uyarıcıdır, iç güdüsel bir güçtür. Acelecidir, her şeyin hemen olmasını ister. Kırmızı iştahtır, ihtirastır, arzudur, tatmin edilmesi gereken arzularla doludur, erotizme karşı arzuludur, cinsel uyarıcıdır, doyuma yönelik arzularla doludur, bu yönüyle doyumsuzluğu açlığı temsil eder. EN TEMEL ÖZELLİĞİ ; BEN MERKEZCİLİĞİDİR. bencil olduğunu rahatça söyleyebilir, egoisttir, ortak girişimciliği temsil eder. İlerlemeyi ve gelişmeyi sağlayan girişimleriyle hep gündemdedir, kontrolü elinde tutmak ister, BU ANLAMDA SİYASAL GÜÇTÜR. Kırmızı kabullenici değildir, sevgi ve nefret içerir, kırmızının tahrik ediciliği , uyarıcılığı erotik yerlerde bolca kullanılır. İlgiyi en çok çeken titreşimi en fazla olan dinamik bir renktir. Uzun süre seyredildiğinde gerginlik yaratır, sıcak bir renktir, parlaklığı enerjisinin yoğunluğu ile göze batar, bu renkte olan nesneler olduğundan daha büyük ve bize daha yakın görünür. Saltanatın ve iktidarın rengi olarak kabul edilir, bu nedenle hanlar generallerin rengi olmuştur. Lider olma özelliği taşıyor. Ben merkezli, girişimci, gölgede kalmayı sevmiyor, uyarıcı özelliği ön planda , tehlikeyi çağrıştırıyor özetle.

SARI : Bulaşıcı Hastalığı Çağrıştırıyor, neşe verir, tanrıyı çağrıştırıyor, cana yakındır, başkalarını dikkatini çekmeye çalışır, ilgiyi kendine çekmeyi istiyor, ferahlatıcı özelliği var, sır saklayamaz, bir arzunun bitirilmesi endişesi yoktur. Neşe, hareket, kendini beğendirme, ön planda. Düzensizlik içeriyor. Çalışmaları ile harikalar yaratabilir, ama düzeyli değildir. Özgürlüğe uçuştur, yaptığı işten zevk almayı psikologlar sarı ile ifade etmişler.
YEŞİL : SARI İLE MAVİNİN KARIŞIMINDAN MEYDANA GELİR. PSİKOLOJİDE EN FAZLA KULLANILAN RENKLERDENDİR. Sarı ile mavi karıştığı için yeşil bambaşka farklı bir renk olmuştur. Yeşilin çeşitli tonları vardır. Her birinin anlamları birbirinden farklıdır. Sarının öne çıkan uyaran , güçlü hareketliliği mavini geride duran sakinliği yeşilde depolanmıştır. Bu nedenle yeşil statiktir. Kinetik enerji yüklüdür. Yeşil umuttur. Dünyaya umutlu bakmaktır. Canlılık ifadesidir. Yeniden doğuşu simgeler. Bu özelliği bütün anketlerde vurgulanmıştır. Genel olarak yeşil iyimserdir. Sarının iyimserliğine yeşilde özgüven eklenmiştir. Yeşil durgundur. Kendine yetme özelliği ile de otonomdur. En temel özelliklerden birisi de özgüven e üstünlük duygusudur. Kendine güvenmeyi sever kendi yöntemlerine bağlı kalmayı sever tutarlıdır. İddialıdır, çalışmalarının ürünlerini görmek başarısının sonuçlarını görmek ister. Yeşilde sadık kalmak direnmek çok önemlidir. Kişinin zorluklara , karşıtlıklara dayanması başarıyı getirir. Başkalarının gözünde güvenini artırmak önemlidir. Kendi görüşlerinin baskın olmasını ister. Kendinin değişmez prensiplerinin temsilcisi olduğunu belirtir. İyi tanınmayı bir onur sorunu gibi görür. Prestij onun için çok önemlidir. Tanınmaya önemsenmeye, kabul edilmeye karşı aşırı bir zaafı vardır. Yeşil etkilemeyi arzulamaktadır. Kendisinin doğrularıyla fazlasıyla ilgilidir. Doğrularına o kadar güvenir ki kendi fikirlerini kabul ettirmeyi kendi değer yargılarını dayatmayı, ve ahlaki eğitime yönelmeye eğilimlidir. Bir baskı hissi , bir baskı duygusudur. Her şeyi bilmek gibi  bir misyon yüklenmiştir. Kararlılıkla ısrarla kendi görüşlerini savunur. İnatçılık, ısrarcılıktır. Kendi yeteneğini kabul ettirmeyi başkalarına göre daha fazla kabul ettirmiştir. Dakiklik, tamlık, mantık doğruluğu yeşilin tamamlayıcılarındandır. Düzenliliktir. Otoritedir. Yaptığı her şey doğrudur, u konuda ısrarlıdır. Herhangi bir başarısızlık konusunda kendini suçlama eğiliminde değildir. Başkalarının hatası ya da ihmali yüzünden başarısız olunmuştur. Ona göre yöntemleri doğrudur. Zor karşısında ısrarlıdır, sabırlıdır, sonuca ulaşmaya çalışır. Sahiplenicidir. Bu edenle yeşil politikacıların kişiliklerine uyar. Yeşile yüklenen anlamlar bir insanda yeteri kadar bulunmazsa kendine has yöntemi olmayan , prensiplerine uymayan , iddiası olmayan , kendini savunmayan güvensiz bir kişilik ortaya çıkar. Derin  doyumsuzluk ve acı oluşur. Yeşil bağımsızlık için  gururla bir başkaldırma gereksinimidir. İnsanın kendi egosunu beslemesidir.

TURUNCU : sar ı ile kırmızının  karışımı bir renktir. İkisinin özelliklerini de bünyesinde barındırır. Fakat bu renklerin bütün özellikleri turuncuda görülmez. İnsana keyifli bir başarı duygusunu yaşatır. Dışa dönüktür. İlgilenmekten ve ilgilenilmekten hoşlanır. Kırmızının buyurgan yapısından çok neşeli, keyifli bir coşku içerir. Kırmızının bir parça zayıflatılan gücüne sarının genişleyicilik , yayılmacılık özelliği katılmıştır. Turuncuda dışa vurum eğilimi hakim olduğu için çevresiyle ilgilenir. Kendisi çevresi ile ilgilendiği için kendisiyle de ilgilenilmesini ister. Çözümleyicidir. Çözümleyiciliğini gücüyle de destekleyerek çevresinde hep ilgi odağı olmaya devam eder. Başarısını göstererek çevreden övgü bekler. En büyük zevki çevresinde hayranlık uyandırmaktır. Yenilenen , moderne, çekici uyarımlara her zaman açıktır. İlgi alanı geniştir. Gelecek hakkında iyimserdir. Arzu ve umutları onu yönlendirir. Turuncu kişiliğe uyan kişi etkinlik arzusunun tatmini için her zaman projeler geliştirir. Yeni ve zevkli gelişmelere yönelir.  Turuncuda prestij iyimser ve coşkuyu belirten bir renktir. Parlaktır, göz alıcıdır, sıcaktır. Turuncu arzuludur. Arzularını kontrol etmez edemez. İçinden geldiği gibi davranır. Turuncu güçlü olmanın yanında yaşamın bütün tadını doyasıya çıkarmaktır.

MOR :  kırmızı ve mavinin karışımından meydana gelen tam bir ara renktir. Berraklığını ve özelliğini kaybetmiş olan mavi ve kırmızının özelliklerini taşır. Kırmızının içgüdüsel üstünlüğü mavinin nazik hareketleriyle kendine yeni bir kimlik kazanmıştır. Kimlik arayışı söz konusudur. Kişinin nesne ile bütünleşmesinde mistik bir birleşme içerir. İleri derecede duygusal bir yaklaşımdır. Düşünülen ve arzu edilen her şeyin gerçek olma isteğidir. Mor büyülü bir renktir. Gerçeğe dönüştürülen bir rüyadır. Mor da özellikle de menekşe morunda büyüsellik temel kavramdır. Morda büyülü ilişkiler hedeflenir. Mor çekicidir. Diğer insanların kendini de çekici bulmasını ister. Çekicilik etkisini yaratmaktan hoşlanır. Menekşe morunda erotizm yoğun bir şekilde vurgulanır. Mor fantaziler dünyasında olmayı yalnız keyifli bir kaçamak olarak değil bir yaşam biçimi olarak kabul eder. Gerçeklerin katılığından uzak bir dünya oluşturur. İlişkilerinde , işinde, ailesinde , cinsel yaşamında fantaziler her zaman ön plandadır. Duyarlı kişiliğe uyan mor incitmekten kırmaktan ya da incitilmekten kırılmaktan korunmaya çalışır. Kavgayı, şiddeti, kalabalığı sevmez. İnsana ve insanca duygulara değer verir. Duyarlı doğası güzele, zarife kibar olana doğrudur. Mor zevke ve zevk almaya yönelir. Uyarmaya ve uyarılmaya açıktır. İnsanı alıp götüren güzelliklerle heyecan yaratan duygularla doludur. En ciddi ortamda bile erotizmi çağrıştırır. Bu durumu gidermek için yeni bir kimlik ihtiyacını hisseder. İçinde bulunduğu ağır koşulları yaşamak çok zor gelmektedir. kendisini depresyona sokacak ilişkilerden kaçınmak, çevreyle ilişkisini  kesmek umutsuz, karamsar, kötümser yapacak bir durumdan kaçınmaya çalışır. İşte böyle durumda fantaziler ortaya çıkar. Düşsel olarak bu sorunların üstesinden gelmeye çalışır. Fantaziler onu gerçek yaşamın ağırlığından , çekilmezliğinden kurtarmaya çalışır. Mor bu kişiliğe uygun bir renktir. Sihir, büyü her şeyin olağanüstü olduğu bir dünya arayan insanlara uygun bir renktir. Ezilmişlerin kırılmışların incinmişlerin iç dünyasını ifade biçimidir. Bir zamanlar afrikalı ve amerikalı zencilerin en çok kullandığı renktir.

 

Benzer konular

Üst Alt