Yönetici Atamada, Kaymakamların Verdiği Takdir Bel | Eğitimin Yeni Yüzü | Egitimciyim.Net

Yönetici Atamada, Kaymakamların Verdiği Takdir Bel

  • Konbuyu başlatan hakan
  • Başlangıç tarihi
H

hakan

Ziyaretçi
3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun'un Atama ve yer değiştirme başlıklı 61.maddesi şu şekildedir:

"Madde 61 - (Değişik: 3/4/1998 - 4359/11 md.)
23/4/1981 tarihli ve 2451 sayılı Kanun hükümleri dışında kalan memurların atamaları Bakan tarafından yapılır.
Bakan, gerekli gördüğü hallerde atama yetkisini merkez teşkilatında alt kademelere, illerde valilere devredebilir."


Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir Ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergeye göre ise "Takdir Belgesi" verilebilecekler şu şekildedir:

"Madde 4- Takdir Belgesi:
b) Genel bir zarar, felâket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü gayret ve başarı, sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğrudan takdir belgesi verecek makamlarca belirlenir.)
d) Millî Eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veya yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,
e) Okul koruma derneklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret sarf ederek onursal üye olarak çalışanlara,
f) Bakan tarafından üst üste 3 yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi uygun görülenlere,
g) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç) emekli olanlara,
h) Yeni buluşlar yapanlar veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere,
i) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği ve geliri kişisel çabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara,"

Yine aynı yönergeye göre Takdir Belgesi vermeye yetkili amirlerle ilgili madde şu şekildedir:

"Madde 6- Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan;
a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilâtı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,
b) Valiler; il sınırları içinde görevli personele,
c) Kaymakamlar; ilçe sınırları içinde görevli personele,
Takdir Belgesi verebilir."

Yukarıdaki maddelere göre bir değerlendirme yapacak olursak, 3797 sayılı kanuna göre Atama Yetkisi Bakana aittir. Bunu Merkez teşkilatında alt birimlere (Örneğin Personel Genel Müdürlüğüne) devredebilmekte taşra teşkilatında ise Valilere devredebilmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi Kaymakamların atamaya yetkili makam olarak algılanması mümkün görülmemektedir.

Diğer taraftan, kaymakamların "Takdir Belgesi" verme yetkileri bulunmaktadır. Ancak bu belgeler, 24/04/2008 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan "Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği ekinde yer alan Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formunda bahis konusu edilen "Ödül"den değildir. Bu nedenle kaymakamların verdiği takdir belgelerinin bir puan değeri bulunmamaktadır.

Ancak, aynı bölümde yer alan "Her Teşekkür Belgesi" hükmünde, "takdir belgesinde" olduğu gibi "atamaya yetkili" gibi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu nedenle kaymakamların veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin verdiği "Teşekkür Belgelerinin" yönetmelik bağlamında geçerliliği yani puan değeri vardır.

Maksut BALMUK
Eğitim Yöneticisi
mb3453@gmail.com

 

uzman55-58

Çalışkan Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
15 Nis 2008
Mesajlar
46
Tepki
0
Puan
0
Yaş
53
Konum
samsun
objektif olan da bu.bence bu hüküm teşekkür belgeleri için d egecerli
 
H

hakan

Ziyaretçi
hocam takdırde atamaya yetkili amir hükmü var ama teşekkür de yok.
 

kral

Tecrübeli Üye
Kayıtlı Üye
Katılım
12 Nis 2008
Mesajlar
51
Tepki
0
Puan
0
Yaş
50
Konum
türkistan
Web
www.kamudanhaber.com
gerçekten çok garip bir uygulama
il-ilçe mem verdiği teşekkür geçerli kaymakamın verdiği takdir geçersiz.
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
evet neden yoksa görevlendirmelere bir kıyak mı?
 

egitimciyiz

Yönetici
Katılım
24 Ağu 2007
Mesajlar
2,727
Tepki
6
Puan
38
Konum
Türkiye
evet haklısınız sanırım hocam
 
Üst Alt